Hyppää sisältöön

Pääministeri keskusteli talousneuvoston kanssa huolestuttavasta taloustilanteesta

Julkaisuajankohta 24.1.2024 18.53
Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo. Kuvaaja: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia

Talousneuvosto kokoontui keskiviikkona keskustelemaan Suomen talouden tilanteesta ja EU:n painopisteistä seuraavan komission agendalle pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan.

Talousneuvostossa kuultiin valtiovarainministeriön valtiosihteerin, kansliapäällikkö Juha Majasen katsaus ajankohtaiseen taloustilanteeseen. Talouden kasvu on ennakoitua hitaampaa ja hyvinvointialueiden menojen kasvu ennakoitua paljon nopeampaa, mikä johtaa myös julkisen talouden alijäämien syvenemiseen.

”Hallitusohjelmaan on kirjattu juuri se linja, jota Suomen sairas talous tarvitsee. Hallitus on sitoutunut velkaantumisen suunnan kääntämiseen. Heikentynyt talouden veto ja ennakoitua nopeammin kasvaneet hyvinvointialueiden menot johtavat kuitenkin siihen, että kehysriihestä tarvitaan uusia toimenpiteitä velkaantumisen pysäyttämiseksi”, pääministeri Petteri Orpo sanoo.

Talousneuvostossa työmarkkinajärjestöt sekä muut Suomen keskeisimmät etujärjestöt kävivät avointa ja rakentavaa keskustelua Suomen talouden tilasta. Pääministeri Orpo korosti yhteisen tilannekuvan tärkeyttä.

”Suomen vahvuus on avoin keskustelu. Osaamme olla eri mieltä toista arvostaen. Suomen talouden haasteet ovat isoja ja keinot suunnan muuttamiseksi ymmärrettävästi jakavat mielipiteitä”, Orpo sanoi.

Pääministeri kannusti työmarkkinaosapuolia ratkaisujen esittämiseen. Hallitus on Orpon mukaan edelleen valmis käsittelemään esityksiä, joiden avulla velkaantuminen saadaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti taittumaan.

Osana keskustelua talouden tilannekuvasta esille nousi myös kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tiistaina julkistettu raportti Suomen taloudesta. Raportin mukaan hallitusohjelmassa sovitut talouden sopeuttamistoimet ovat tarpeellisia, mutta uusia toimia vaaditaan. IMF:n mukaan hallituksen työmarkkinauudistukset vahvistavat työllisyyttä ja investointeja.

Kokouksessa keskusteltiin EU:n ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta sekä tulevien eurovaalien asetelmista. Talousneuvosto keskusteli erityisesti EU:n kilpailukykyyn, sisämarkkinoiden kehitykseen sekä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä teemoista. Hallitus on käynnistänyt ennakkovaikuttamisen liittyen Komission tulevaan työohjelmaan.

Talousneuvosto on Suomen tärkeimpien etujärjestöjen, Suomen Pankin ja hallituksen yhteistyöelin. Talousneuvoston tehtävänä on tarkastella Suomen menestymisen kannalta keskeisiä talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Mikko Martikkala, p. 040 708 3932

​​​​​