Hoppa till innehåll

Statsministern och ekonomiska rådet diskuterade det oroväckande ekonomiska läget

Utgivningsdatum 24.1.2024 18.53 | Publicerad på svenska 25.1.2024 kl. 13.58
Pressmeddelande
Pääministeri Petteri Orpo. Kuvaaja: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia

Ekonomiska rådet samlades på onsdagen i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo för att diskutera Finlands ekonomiska läge och prioriteringarna på den kommande EU-kommissionens agenda.

Finansministeriets statssekreterare som kanslichef Juha Majanen redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Ekonomin har vuxit långsammare och välfärdsområdenas utgifter har ökat snabbare än väntat, vilket innebär att underskottet i de offentliga finanserna kommer att öka. 

”I regeringsprogrammet har vi fastställt precis den linje som Finlands sjuka ekonomi behöver. Regeringen har lovat att vända utvecklingen vad gäller skuldsättningen. Ekonomins försvagade drivkraft och välfärdsområdenas utgifter som växer snabbare än beräknat innebär emellertid att vi behöver åtgärder utöver dem vi fastställde i budgetförhandlingarna för att stoppa skuldsättningen”, säger statsminister Petteri Orpo

I ekonomiska rådet förs en öppen och konstruktiv diskussion om Finlands ekonomiska läge mellan arbetsmarknadsorganisationerna och andra centrala intresseorganisationer. Statsminister Orpo framhöll vikten av en gemensam lägesbild. 

”Finlands styrka är förmågan till öppen diskussion. Vi kan vara av olika åsikt och samtidigt respektera varandra. De utmaningar Finlands ekonomi står inför är stora och det är klart det råder delade meningar om metoderna för att vända utvecklingen”, sade Orpo.

Statsministern uppmuntrade arbetsmarknadens parter att presentera lösningar. Regeringen är enligt Orpo fortsättningsvis beredd att diskutera förslag för att stoppa skuldsättningen i enlighet med målen i regeringsprogrammet.

Under diskussionen om den ekonomiska lägesbilden behandlades också Internationella valutafonden IMF:s rapport om Finlands ekonomi, som offentliggjordes på tisdagen. Enligt rapporten är anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet nödvändiga, men det krävs också nya åtgärder. IMF anser att regeringens arbetsmarknadsreformer stärker sysselsättningen och stöder investeringar.

Under mötet diskuterades det aktuella politiska läget i EU och konstellationerna inför det kommande EU-valet. Ekonomiska rådet fokuserade särskilt på frågor som rör EU:s konkurrenskraft, den inre marknadens utveckling samt försvars- och säkerhetspolitiken. Regeringen har inlett sitt påverkansarbete inför kommissionens kommande arbetsprogram.

Ekonomiska rådet är ett samarbetsorgan för Finlands viktigaste intresseorganisationer, Finlands Bank och regeringen. Rådets uppgift är att granska finans- och samhällspolitiska frågor som är centrala med tanke på Finland välgång.

Ytterligare information: Mikko Martikkala, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 040 708 3932