Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Parantaako komission ehdotus yritysten listautumisesta vähittäissijoittajien asemaa?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.6.2023 14.03
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle valtioneuvoston U-kirjelmästä pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kirjelmän perusteella saa melko hyvän käsityksen esityksen vaikutuksista.

Komissio on antanut joulukuussa 2022 lainsäädäntöpaketin, jonka tarkoituksena on lisätä EU:n pääomamarkkinoiden houkuttelevuutta yrityksille. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten listautumista, jotta pääoman hankkiminen EU:n pääomamarkkinoilta olisi eri kokoisille yrityksille mahdollisimman edullista.

U-kirjelmässä on kuvattu tiiviisti olennaiset asiat. U-kirjelmästä käy ilmi asian tausta ja tavoitteet sekä Suomen kannat. Esityksen vaikutuksista saa kokonaisuutena melko hyvän käsityksen.   
Esityksellä pyrittäisiin parantamaan vähittäissijoittajien mahdollisuuksia osallistua anteihin. Asian jatkovalmistelussa tulisi kuvata, millaisia ongelmia vähittäissijoittajilla on nykyisin anteihin osallistumisessa.  Miten esitys parantaisi vähittäissijoittajien asemaa ja markkinoiden toimintaa nykytilaan verrattuna? 

U-kirjelmän perusteella jää vaikutelma, että sääntelyehdotuksilla ei olisi kovin merkittäviä vaikutuksia Suomelle. Asian jatkovalmistelussa tulisi kirkastaa sääntelyehdotuksen merkitystä Suomelle. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 106/2022 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yrityksille EU:ssa sekä pienten ja keskisuurten yritysten listautumisten helpottamiseksi. Lausunto on julkinen.

Lisätietoja: Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.