Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Förbättrar kommissionens förslag om börsnotering av företag ickeprofessionella investerares ställning?

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.6.2023 14.03 | Publicerad på svenska 31.7.2023 kl. 12.13
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till finansministeriet om statsrådets U-skrivelse om att göra kapitalmarknaderna attraktivare. Skrivelsen ger en relativt god uppfattning om vilka konsekvenser propositionen har.

Avsikten med det lagstiftningspaket som kommissionen lade fram i december 2022 är att göra kapitalmarknaden i EU attraktivare för företagen. Avsikten är dessutom att göra det lättare för små och medelstora företag att bli börsnoterade för att det ska vara så fördelaktigt som möjligt för företag av olika storlek att skaffa kapital på kapitalmarknaden i EU.

I U-skrivelsen finns en kortfattad beskrivning av de väsentliga frågorna. Av U-skrivelsen framgår ärendets bakgrund och mål samt Finlands ståndpunkter. Man får i helhet en relativt god uppfattning av propositionens konsekvenser.   

Syftet med propositionen är att förbättra ickeprofessionella investerares möjligheter att delta i emissioner. Vid den fortsatta beredningen av ärendet bör det ges en beskrivning av vilka problem ickeprofessionella investerare har i nuläget när det gäller deltagande i emissioner.  På vilket sätt förbättrar propositionen ickeprofessionella investerares ställning och marknadens funktion jämfört med nuläget? 

U-skrivelsen ger intrycket att de föreslagna bestämmelserna inte har särskilt stora konsekvenser för Finland? Vid den fortsatta beredningen av ärendet bör regleringsförslagets betydelse för Finland göras tydligare. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande om statsrådets U-skrivelse (U 106/2022 rd) till riksdagen om kommissionens förslag till förordning för att göra kapitalmarknaden i EU attraktivare för företag och underlätta börsnotering för små och medelstora företag. Utlåtandet är offentligt.

Mer information: Meri Virolainen, bedömningsråd, generalsekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen 0295 160 202

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.