Hyppää sisältöön

Parhaat vapaaehtoiset kestävyyssitoumukset palkittiin

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2024 9.17
Tiedote

Kestävän kehityksen toimikunta, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Ympäristömerkintä Suomi palkitsivat keskiviikkona 12. kesäkuuta vuoden 2023 parhaat kestävän kehityksen sitoumukset. Tunnustuksen saivat Jyväskylän kaupunki, Tampere-talo Oy, HUS, Helsingin kaupunki, Skanska ja K-ryhmä kahdessa sitoumuskategoriassa.

Sitoumus2050-palveluun tehdyt vapaaehtoiset kestävyyssitoumukset ovat kestävän kehityksen toimikunnan ja sen yhteistyökumppanien keino kutsua kaikki mukaan edistämään kestävää kehitystä. Sitoumus2050-palvelu kokoaa yhteen laajan joukon kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia edistäviä sitoumuksia ja ministeriöiden ja toimialojen välisiä green deal -sopimuksia.

Vuoden 2023 vaikuttavimmat sitoumukset ja green deal -sopimukset palkittiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan järjestämässä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -seminaarissa. Palkinnot jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Palkittavat edistävät toiminnallaan muutosta kohti sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Jyväskylän kaupungin Luontopositiivinen Jyväskylä –kattositoumus sisältää käytännön toimia monimuotoiseen ympäristöön, energian ja veden käyttöön, vähähiiliseen rakentamiseen, ilmastokestävään liikennejärjestelmään, kiertotalouteen, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseen ja arjen vastuullisuuteen liittyen. Tampere-talo Oy:n sitoumus puolestaan vahvistaa yhdenvertaisuutta ja edistää hiilineutraaleja tapahtumia.

Helsingin kaupunki on liittynyt jo vuonna 2020 kahteen julkisten hankintojen green deal –sopimukseen, jotka koskevat haitattomien kemikaalien käyttöä varhaiskasvatuksen toimialalla ja pyrkimistä kohti päästöttömiä työmaita. Skanska puolestaan on sitoutunut useaan green deal –sopimukseen ja osoittanut systemaattisella toiminnallaan ja raportoinnillaan, että yritys on sitoutunut toteuttamaan vähähiilistä kiertotaloutta omassa liiketoiminnassaan.

HUS on edistänyt ympäristölle parempia ratkaisuja muun muassa integroimalla Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin systemaattisesti osaksi hankintojensa johtamista ja toteutusta osana ympäristömerkkisitoumustaan. K-ryhmän elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus sisältää käytännön toimenpiteitä, jotka edistävät kaupan alan yhteisiä vastuullisuustavoitteita niin marketkaupan kuin foodservice-tukkukaupan puolella. Lisäksi K-ryhmä on tehnyt yhteensä 5 ravitsemussitoumusta suolan, sokerin ja tyydyttyneen rasvan vähentämiseksi tuotteissaan ja kasvisten myynnin sekä sydänmerkkituotteiden lisäämiseksi.

”Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitos sitoutumisestanne kestävän kehityksen edistämiseen. Palkitut sitoumukset ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kestävää kehitystä voidaan edistää käytännönläheisesti ja monipuolisesti”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Kaikkiin sitoumuksiin ja green dealeihin voi tutustua Sitoumus2050-palvelussa. Samalla voit tehdä oman kestävän kehityksen sitoumuksen.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä globaalisti vuosina 2016–2030. Sitoumus2050 on verkkopalvelu, jossa kaikki yhteiskunnan toimijat voivat tehdä vapaaehtoisia sitoumuksia tavoitteiden edistämiseksi omassa toiminnassaan.

Lisätietoja: 
Johtava asiantuntija Taru Savolainen, p. 040 535 8622, valtioneuvoston kanslia
Erityisasiantuntija Salla Koivusalo, p. 0295 250289, ympäristöministeriö