Hoppa till innehåll

Pris till de bästa frivilliga hållbarhetsåtagandena

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.6.2024 9.17 | Publicerad på svenska 12.6.2024 kl. 10.35
Pressmeddelande

Onsdagen den 12 juni belönade Kommissionen för hållbar utveckling, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, statens näringsdelegation och Miljömärkning Finland de bästa frivilliga åtagandena för hållbar utveckling 2023. Prisen delades ut i två kategorier till Jyväskylä stad, Tammerforshuset Ab, HUS, Helsingfors stad, Skanska och K-gruppen.

Kommissionen för hållbar utveckling och dess samarbetspartner vill engagera alla i arbetet för hållbar utveckling genom frivilliga åtaganden. Åtagandena görs på webbplatsen sitoumus2050.fi. På webbplatsen har det samlats ett stort antal åtaganden som främjar olika aspekter av hållbar utveckling samt green deal-avtal mellan ministerier och olika branscher.

De mest verkningsfulla åtagandena och green deal-avtalen 2023 belönades vid ett seminarium om nuläget och framtiden för hållbar utveckling som ordnades av Kommissionen för hållbar utveckling och riksdagens framtidsutskott. Prisen överräcktes av miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Pristagarnas verksamhet främjar omställningen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Jyväskylä stads övergripande åtagande för en naturpositiv stad omfattar praktiska åtgärder för den biologiska mångfalden, användningen av energi och vatten, koldioxidsnålt byggande, klimatsmarta transportsystem, cirkulär ekonomi, beredskap för klimatförändringar och en ansvarsfull vardag. Tammerforshuset Ab har gjort ett åtagande för att stärka jämlikheten och främja koldioxidneutrala evenemang.

Helsingfors stad ingick redan 2020 två green deal-avtal om upphandlingar, det ena om ofarliga kemikalier i småbarnspedagogiken, det andra om utsläppsfria byggarbetsplatser. Skanska har ingått flera green deal-avtal, och företaget har med sin systematisk verksamhet och rapportering visat att det är engagerat i att förverkliga en koldioxidsnål cirkulär ekonomi i sin affärsverksamhet.

HUS har främjat miljösmarta lösningar bland annat genom att systematiskt integrera Svanmärket och EU Ecolabel i sina upphandlingar som en del av sitt miljömärkningsåtagande. K-gruppens åtagande om materialeffektivitet inom livsmedelsbranschen omfattar åtgärder som främjar dagligvaruhandelns gemensamma ansvarsmål, inom såväl markethandeln som foodservice-partihandeln. Därtill har K-gruppen gjort fem näringsåtaganden om att minska mängden salt, socker och mättat fett i sina produkter samt att öka försäljningen av grönsaker och produkter med hjärtmärke.

”Varma gratulationer till vinnarna och tack för era åtaganden för en hållbar utveckling. De prisbelönta åtagandena är fina exempel på hur hållbar utveckling kan främjas på ett praktiskt och mångsidigt sätt”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Alla åtaganden och green deal-avtal finns i tjänsten Sitoumus2050. Där kan du också ingå ett eget åtagande för hållbar utveckling

År 2015 enades FN:s medlemsländer om en agenda och mål för hållbar utveckling, vilka styr det globala arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Sitoumus 2050 är en webbtjänst där alla aktörer i samhället kan ingå frivilliga åtaganden för att främja målen för hållbar utveckling i sin egen verksamhet.

Mer information:

Taru Savolainen, ledande sakkunnig, tfn 040535 8622, statsrådets kansli
Salla Koivusalo, specialsakkunnig, tfn 0295 250289, miljöministeriet