Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Policy Brief: Energiasektorin teknologinen murros vaikuttaa tulevaisuudessa Venäjän kykyyn hallita energiamarkkinoita

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.12.2017 9.07
Uutinen 57/2017

Vanhat kartellit murtuvat ja uusia muodostuu, kun skenaariopohjaisesti katsotaan energiasektorin siirtymiä vuoteen 2040 asti. Skenaarioissa Venäjä säilyy luonnonvarojen nettoviejänä. Globaalien nestekaasumarkkinoiden kehitys ja kaasun kysynnän laskun Euroopassa rajoittavat Venäjän mahdollisuuksia hallita markkinoilla. Toisaalta Venäjällä on runsaat bioenergia- ja mineraalivarat, jotka antavat uusia mahdollisuuksia korvata esim. öljykauppaa.

Selvitystyön toisessa osassa arvioidaan maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden muutosta ja sitä millaisia jännitteitä ja mahdollisuuksia maailmanlaajuinen energiamurros synnyttää energiatuloista riippuvaiselle Venäjän taloudelle ja poliittiselle järjestelmälle. Analyysissa avataan Venäjän energiapoliittisten valintojen taustaa ja vaikutuksia Suomen energiaturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Samalla avataan energian turvallisuuspoliittista ulottuvuutta.

1. joulukuuta julkaistun Policy Briefin mukaan Suomen energiapoliittisessa keskustelussa tulisi huomioida se seikka, että Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ajattelussa suhteita rakennetaan strategisen toiminnan näkökulmasta, kokonaisuutena valtion tarpeista käsin. Venäläiset suuryritykset eivät toimi vapaalla markkinalogiikalla.  Suomessa puolestaan ollaan tilanteessa, jossa määrittelyvastuu energiaturvallisuudestamme on osin päätynyt yritysmaailmaan. Yritysmaailmassa päätösten takana on markkinalogiikka, kun taas Suomen energiaturvallisuus on kokonaisuutena valtion intressi. Tämä asettaa paineita omistajaohjaukseen, jossa tarvitaan systeemistä lähestymistapaa kokonaisvaikutusten hallitsemiseksi.

Policy Brief laadittiin osana huhtikuussa 2017 alkanutta Energia ja huoltovarmuus: geopoliittisten ja strategisten siirtymien ennakointi turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta -hanketta, jota toteuttavat Pöyry Management Consulting Oy yhdessä Helsingin yliopiston Aleksanteri Instituutin kanssa. Hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeenpanoa. Hankkeen loppuseminaari järjestetään avoimena kutsutilaisuutena 15.12.2017 Balderin salissa Helsingissä (seminaarin kutsu)

Policy Brief 19/2017: Global energy transitions and Russia’s energy influence in Finland

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätiedot: Professori Veli-Pekka Tynkkynen, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto, p. 0294 140 828, veli-pekka.tynkkynen (at) helsinki.fi, ohjausryhmän puheenjohtaja erityisasiantuntija Kati Vuorenvirta, Puolustusministeriö, p. 0295 160 361, kati.vuorenvirta (at) defmin.fi