Hyppää sisältöön

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta: Hyvinvointimalli uudistettava palvelut edellä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.11.2017 10.45
Uutinen 54/2017

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pohtii talousneuvoston Talouspolitiikka-kirjoitussarjassa tänään julkistetussa kirjoituksessaan suomalaista hyvinvointimallia ja sen uudistamistarpeita.

Eloranta kirjoittaa, että suomalainen hyvinvointimalli on ollut kansainvälisessäkin vertailussa menestys, mutta vaatii uudistamista. Yhteiskunnan muuttumisen mukanaan tuomat ongelmat kuten vastentahtoisen osa-aikatyön lisääntymisen sekä palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon syntyneet uudenlaiset työnteon muodot edellyttävät uusia ratkaisuja. Korkea työllisyysaste on keskeisin asia, jos halutaan säilyttää nykyisenkaltainen hyvinvointivaltio.

Valmisteilla olevassa perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksessa tulee Elorannan mukaan nostaa keskiöön palvelut. Erityisesti tarvitaan työvoimapalvelujen kehittämistä. Työvoimapalvelujen tavoitteena tulee olla parantaa työttömän osaamista eikä se saa tarkoittaa lisää palkatonta työtä eikä sillä saa korvata varsinaista työtä.

Koulutuksen merkitystä työllisyyden kohottamisessa ei voi Elorannan mielestä korostaa liikaa. Koulutus heijastuu suoraan mm. työvuosien määrään ja erot koulutusasteiden välillä ovat huikeita. Suomessa on liian paljon nuoria, jotka eivät saa suoritettua toisen asteen koulutusta eivätkä pääse työelämään. Syrjäytyminen alkaa monesti jo varhain. Tämän takia kaikille lapsille on turvattava vanhempien työmarkkina-asemasta riippumatta oikeus kokoaikaiseen ja mieluiten maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Perhepolitiikan on mahdollistettava nykyistä paremmin työ- ja perhe-elämän yhdistäminen. On parempi, että pienten lasten vanhemmat ovat osa-aikaisesti töissä kuin että äidit ovat pitkään kokonaan työelämän ulkopuolella. Tämä vaatii uudenlaista asennoitumista meiltä kaikilta, Eloranta toteaa.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta: Yhteiskunta muuttuu, entä sosiaaliturva? -kirjoitus

Talousneuvoston Talouspolitiikka-kirjoitussarjassa neuvoston jäsenet ja asiantuntijat kirjoittavat talouden ajankohtaisista kysymyksistä sekä taustoittavat talousneuvostossa käsiteltäviä asioita.

Pääministeri Juha Sipilän johtaman talousneuvoston kokouksessa 15.11.2017 keskusteltiin valmisteilla olevasta perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksesta.