Hyppää sisältöön

Puolustushallinto tukee veteraaniperinteen vaalimista vuonna 2024

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2023 14.20
Tiedote

Valtion vuoden 2024 talousarvioesitystä täydennetään kohdentamalla 0,5 miljoonaa euroa veteraaniperinteen vaalimisen tukemiseen. Puolustusministeriö valtionapuviranomaisena jakaa vuoden 2024 talousarvioon myönnetyn rahoituksen valtionavustuksena veteraaniperinnetyöhön.

- Emme saa koskaan unohtaa sotiemme veteraaneja ja lottia. Heidän työnsä ja uhrauksensa ovat mahdollistaneet vapautemme ja luovat perustaa maanpuolustustahdolle tänäkin päivänä. Talousarvioon täydennettävällä määrärahalla on iso merkitys veteraani- ja lottaperinnetyön jatkumiselle ja kehittämiselle, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaan veteraani- ja lottaperinnetyö järjestetään asiaa selvittäneen työryhmän raportin ehdotusten pohjalta. Veteraanijärjestöjen ja muiden veteraanityöhön osallistuvien vapaan yhdistystoiminnan työ on muuttumassa edunvalvonta- ja perinnetyöstä perinnetyöksi, koska vuosien 1939-1945 sotien veteraani- ja sotasukupolvi on poistumassa keskuudestamme. Rintamaveteraaniliiton, Suomen sotaveteraaniliiton ja Sotainvalidien Veljesliiton toiminnat lakkaavat vuoteen 2025 mennessä.

Hallitusohjelman kirjaus tarkoittaa käytännössä, että puolustusministeriön hallinnonalan tehtäväksi säädetään veteraaniperinnetyön rahoitus, ohjaus ja seuranta. Veteraaniperinnetyön valmistelu on nyt käynnistynyt valtioneuvoston kanslian, ministeriöiden sekä Tammenlehvän perinneliiton ja Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa. Vuosi 2024 on määritelty siirtymäkaudeksi, jonka aikana puolustusministeriön ohjausmalli ja rahoitus viimeistellään tarkemmin työryhmän ehdotusten pohjalta.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa erityisasiantuntija Petri Saarukka (puh. 0295 140 047).