Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Raha-asiainvaliokunnan istunto 21.1.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.1.2015 12.19
Tiedote 27/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi yhteensä 29 071 000 euron valtionavustuksen myöntämistä FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoimintaan vuonna 2015. Avustusta saa käyttää lääkärihelikopteritoiminnan lentotoiminnan, maayksiköiden, tukikohtien ja hallinnoinnin kustannuksiin 1.1.2015-31.12.2016.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.1.2015 seuraavia asioita:

Vuoden 2014 talousarvion momentilla 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset) olevan 57 750 000 euron määrärahan ylittäminen 2 850 000 eurolla. Syynä määrärahan ylittämiseen on muun muassa käsiteltyjen asioiden määrän kasvu edellisestä vuodesta ja vuonna 2014 on lisäksi maksettu eräitä suuria korvauseriä. (OM talousjohtaja Tapio Laamanen 0295 150 290)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Suomenlinna) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Merisotakoulu vuokralaisena allekirjoitti 20.11.2013 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Suomenlinnan Pikku-Mustasaarella sijaitsevan rakennuksen D12 peruskorjauksen ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta lähtien vuokrasopimukset allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Suunnittelun aikana tehtyjen rakennetutkimusten myötä hankkeen kustannukset nousivat alkuperäisestä, rakenteiden heikosta kunnosta ja sitä kautta aiheutuneiden toimitilaratkaisumuutoksista johtuen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 25.9.2014. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.9.2015. Vuokra-aika alkaa 1.10.2015, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Toimitilakustannukset kasvavat 245 180 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 58 843 euroa/vuosi). Hankkeen tavoitehinta-arvio on yhteensä 10 775 600 euroa (sis. alv:n osuuden 2 085 600 euroa, hintataso 5/2014). Hankkeen valmistuttua pääomavuokrakustannukset ovat yhteensä 337 127 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 65 250 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset yhteensä 217 000 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 42 000 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 0 euroa. Hankkeen valmistuttua toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä 554 127 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 107 250 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Pansio) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Saaristomeren Meripuolustusalue vuokralaisena allekirjoitti 7.10.2014 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pansion operatiivisiin tiloihin kohdistuvan perusparannushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta lähtien vuokrasopimukset allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen puolustus- ja turvallisuustoimialan johtaja on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 29.9.2014. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.11.2015. Vuokra-aika alkaa 1.12.2015, on määräaikainen 15 vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Toimitilakustannukset nousevat 177 917 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 42 700 euroa/vuosi). Perusparannushankkeen tavoitehinta-arvio on yhteensä 1 736 000 euroa (sis. alv:n osuuden 336 000 euroa, hintataso 06/2014). Hankkeen valmistuttua pääomavuokra on 1 050 979 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 203 415 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset ovat 1 196 145 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 231 512 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 0 euroa/vuosi. Hankkeen valmistuttua toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä 2 247 124 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 434 927 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Raasepori) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Uudenmaan Prikaati vuokralaisena allekirjoitti 1.12.2014 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Dragsvikin kasarmin 1 peruskorjaushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta lähtien vuokrasopimukset allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 12.11.2014. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.12.2015. Vuokra-aika alkaa 1.1.2016, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Toimitilakustannukset kasvavat 263 049 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 63 132 euroa/vuosi). Hankkeen tavoitehinta-arvio on yhteensä 6 386 000 euroa (sis. alv:n osuuden 1 236 000 euroa, hintataso 06/2014). Hankkeen valmistumisen jälkeen pääomavuokrakustannukset ovat yhteensä 309 799 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 59 961 euroa), ylläpitokustannukset yhteensä 245 520 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 47 520 euroa) ja kiinteistövero 28 229 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 5 464 euroa). Hankkeen valmistuttua toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä 583 548 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 112 945 euroa). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Valkeala) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Karjalan Prikaati vuokralaisena allekirjoitti 15.4.2013 Senaatti-kiinteistöjen kanssa kasarmin 3 peruskorjausta ja telttakuivaamon rakentamista koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta lähtien vuokrasopimukset allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 20.11.2013. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.5.2016. Vuokra-aika alkaa 1.7.2016, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Tilakustannukset nousevat noin 350 660 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 84 158 euroa/vuosi). Hankkeen tavoitehinta on 13 784 000 euroa (sis. alv:n osuuden 2 668 000 euroa). Tuleva pääomavuokra on 678 541 euroa (sis. alv:n osuuden 131 331 euroa), ylläpitovastike 400 521 euroa (sis. alv:n osuuden 77 520 euroa) ja kiinteistövero 54 726 euroa (sis. alv:n osuuden 10 692 euroa). Tilakustannukset tulevat olemaan 1 133 788 euroa (sis. alv:n osuuden 219 443 euroa). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Parola) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Panssariprikaati vuokralaisena allekirjoitti 19.11.2014 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Parolan korjaamon laajennusta ja varastorakennusta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta lähtien vuokrasopimukset allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Kohteessa tulee toimimaan Millog Oy:n korjaamo. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 23.4.2014. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.9.2015. Vuokra-aika alkaa 1.10.2015, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tilakustannukset nousevat 754 726 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 181 134 euroa/vuosi). Hankkeen tavoitehinta on 8 407 2000 euroa (sis. alv:n osuuden 1 627 200 euroa, hintataso 1/2015). Hankkeen valmistuttua pääomavuokra on 1 315 456 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 254 604 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset 426 560 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 82 560 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 0 euroa/vuosi. Hankkeen valmistuttua ovat toimitilakustannukset yhteensä 1 742 016 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 337 164 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Uudenmaan ELY-keskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Uudenmaan TE-toimiston Antinkatu 1:n yhteensä 2 456 m2 toimitiloista Helsingissä. Vuokrasopimuksen kesto on 10 vuotta ja ensimmäinen irtisanomisaika 30.4.2024. Vuosivuokra on 751 401 euroa (alv 0 %). TE-toimiston tilat otetaan käyttöön 1.5.2015. Vuokrattaviin tiloihin kootaan Uudenmaan TE-toimiston nykyisin kahdessa toimipisteessä, Kampissa ja Kluuvissa sijaitsevat toiminnot. TE-toimistoilla fyysisellä asiakaspalvelulla on edelleen merkittävä osuus asiakaspalvelusta. Uudenmaan TE-toimiston toimitilat on tarkoitus keskittää lähitulevaisuudessa vain seuraaviin, julkisin kulkuvälinein helposti saavutettavissa oleviin liikenteen solmukohtiin: Kamppi (Antinkatu 1), Itäkeskus ja Pasila. Antinkatu 1:n tilaratkaisu on suunniteltu valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti. Toimitila remontoidaan TE-toimiston tarpeisiin TE-toimistojen valtakunnallisen toimitilakonseptin mukaisesti. TE-toimiston kuukausivuokra uusissa tiloissa on 62 616,80 euroa/kuukausi. Uudenmaan TE-toimiston vuokrakustannukset laskevat nykyisiin tiloihin verrattuna 7 591 euroa kuukaudessa ja 91 092 euroa (alv 0 %) vuodessa. TE-toimiston kokonaispinta-ala pienenee 718 m2. Sopimuksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin 7,5 miljoonaa euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Yhteensä 29 071 000 euron valtionavustuksen myöntäminen FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoimintaan vuonna 2015. Avustusta saa käyttää lääkärihelikopteritoiminnan lentotoiminnan, maayksiköiden, tukikohtien ja hallinnoinnin kustannuksiin 1.1.2015-31.12.2016. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

Työterveyslaitoksen vuoden 2015 talousarvion hyväksyminen. Sosiaali-ja terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 41 608 750 euroa. Valtionapu on 33 287 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveyshuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. (STM lääkintöneuvos Kristiina Mukala 0295 163 325)

Palaa sivun alkuun