Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelulle suunnitellaan jatkoa

Liikenne- ja viestintäministeriö
21.4.2021 15.46
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt liikenteen palveluista annettua lakia koskevan muutosehdotuksen lausunnoille. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun jatkaminen Vaalimaalla ja laajentaminen muille Suomen ja Venäjän välisille maantieraja-asemille.

Samalla selkeytettäisiin henkilötietojen käsittelyä ja eri toimijoiden vastuita rajanylitysliikenteen hallinnassa ja ohjaamisessa. Jatkossa järjestelmää voitaisiin myös kehittää mahdollistamalla automaattinen rekisterikilpien tunnistus.

Ennakkovarauspalvelulla varmistetaan tavaraliikenteen ja sen tullitoimenpiteiden ja rajatarkastusten sujuvuus itärajan rajanylityspaikoilla. Vaalimaalla oli 2000-luvulla useiden kymmenien kilometrien rekkajonoja, joiden poistamiseksi rajaliikennettä oli tarve sujuvoittaa.

Kokeiluhankkeena vuonna 2014 alkaneella rajaliikenteen ennakkovaraus- ja jonotusjärjestelmällä testattiin, miten ennakkovarauksella voidaan tasoittaa raskaan liikenteen liikennemääriä, vähentää jonotusta, sujuvoittaa liikennettä ja lisätä liikenneturvallisuutta. Ennakkovarauspalvelussa raskaan liikenteen kuljettajat varaavat etukäteen aikaikkunan rajatarkastukseen. Kokeiluhankkeella saavutettiin asetetut tavoitteet tavaraliikenteen sujuvoittamisesta.

Lakimuutoksella ja ehdotuksella rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun jatkamisesta toteutetaan hallitusohjelman kirjausta tavaraliikenteen pullonkaulojen poistamisesta.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika lakiluonnoksesta päättyy 3.5.2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkatyönä. Tarkoitus on, että muutokset tulisivat voimaan 1.7.2021.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, p. 0295 34 2042


Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (VN/9714/2021)

Timo Harakka hallitus
Sivun alkuun