Hyppää sisältöön

Rauhanvälityksessä tarvitaan myös uskonnollisia ja perinteisiä toimijoita

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2023 11.20 | Julkaistu suomeksi 3.11.2023 klo 11.30
Uutinen

Yhä lisääntyvä määrä maailman konflikteista liittyy uskontoa tai maailmankuvaa koskeviin erimielisyyksiin. Uskonnollisia ja perinteisiä rauhantoimijoita tarvitaan kriisien taustalla olevien syiden ymmärtämiseen, kriisien ehkäisyyn ja rauhanvälitysponnisteluiden tukemiseen. Ulkoministeriön alusta lähtien tukema uskonnollisten ja perinteisten rauhantoimijoiden verkosto (Network for Religious and Traditional Peacemakers) on kymmenessä vuodessa kasvanut merkittäväksi toimijaksi uskontotaustaisen rauhanvälityksen parissa.

Kansainvälinen verkosto kokoaa yhteen yli sata toimijaa kaikista maanosista. Joukossa on mm. kansainvälisiä ja kansallisia hallituksista riippumattomia järjestöjä, valtiollisia toimijoita, kansainvälisiä ja alueellisia järjestöjä, sekä tutkimuslaitoksia.

Verkosto perustettiin, kun YK:n silloinen pääsihteeri Ban Ki-moon nosti vuonna 2012 rauhanvälitystä koskevassa raportissaan yhdeksi kehittämiskohteeksi uskonnollisten ja perinteisten johtajien tärkeän roolin rauhan rakentamisessa. Tämän seurauksena YK:n sihteeristö pyysi Suomen Kirkon Ulkomaanapua perustamaan verkoston vuonna 2013. Verkosto on kasvanut voimakkaasti kymmenessä vuodessa ja se toimii nykyään kaikissa maanosissa. Sen sihteeristö toimii yhä osana Kirkon Ulkomaanapua, pääosin Helsingissä. Verkoston työtä ohjaa vuodet 2020-2025 kattava strategia.

Kymmeniä ihmisiä eri maista seisoo ulkoministeriön portaikossa. Moni heistä heiluttaa iloisesti kameralle.
Uskonnollisten ja perinteisten rauhantoimijoiden verkoston jäsenet ja keskeiset tukijat kokoontuivat Helsinkiin lokakuussa neuvoa-antavan ryhmän kokoukseen. Samalla juhlistettiin verkoston kymmenvuotista kasvua merkittäväksi toimijaksi uskontotaustaisen rauhanvälityksen parissa. Helsingissä järjestettiin myös verkoston koordinoima rauhanvälityskurssi nuorille. Kurssille osallistui 20 nuorta eri puolilta maailmaa. Kuva: Kirkon Ulkomaanapu

Rauhanvälittäjiä tarvitaan enemmän kuin koskaan

Uskonnolliset ja perinteiset johtajat sekä ruohonjuuritason toimijat voivat rakentaa luottamusta ja dialogia kriisialueilla. Kansainvälinen verkosto pystyy toiminnallaan tukemaan heitä ja jakamaan parhaita käytäntöjä toimintatavoista. Sillä on myös tärkeä rooli edistää naisten ja nuorten osallistumista rauhanvälitykseen usein haasteellisissa ympäristöissä.

”Uskonnollisia ja perinteisiä rauhanvälittäjiä tarvitaan enemmän kuin koskaan, kun monimutkaisten kriisien määrä kasvaa”, totesi verkoston toiminnanjohtaja Mohamed Elsanousi Helsingissä viime viikolla. Verkosto tukee rauhanvälitystoimijoiden ponnisteluita ja auttaa näitä välttämään päällekkäistä toimintaa kriisialueilla.

Tukea nuorille rauhantoimijoille

Verkosto on kouluttanut mm. yhteistyössä YK:n kanssa usean vuoden ajan rauhanvälitystoimijoita uskonnon ja maailmankuvan merkityksestä konflikteissa. Juhlaviikolla Helsingissä verkosto järjesti ensimmäistä kertaa nuorille kohdennetun koulutuksen. Vieraillessaan ulkoministeriössä rauhanvälityskurssille osallistuvat nuoret keskustelivat nuorten roolista rauhanprosesseissa. Nuorilla on paljon tarvittavia taitoja, hyödyllistä osaamista sekä innokkuutta tarjota kestävän rauhan rakentamiseen. Haasteena on, että nuorilla on harvoin pääsyä pöytiin, joissa rauhasta keskustellaan. Nuoret rauhantoimijat tarvitsevatkin vielä vakiintuneiden toimijoiden tukea saadakseen äänensä kuuluviin.

Uskonnollisten ja perinteisten rauhantoimijoiden verkosto on keskeinen kumppani ulkoministeriölle rauhanvälityksessä ja laajemmin suhteissa erityisesti uskonnollisiin toimijoihin. Ulkoministeriö on tukenut verkostoa sen perustamisesta lähtien.