Hyppää sisältöön

Selvitys: Venäjän ulkopolitiikka muuttunut, Suomen satsattava kriisinsietokykyyn ja yhteistyöhön

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.8.2016 10.08 | Julkaistu suomeksi 30.8.2016 klo 10.10
Tiedote 347/2016

Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijatyöryhmän tuoreen selvityksen mukaan Venäjä käyttää aiempaa aggressiivisempia keinoja ulkopoliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Suomelta Venäjän muuttunut toiminta edellyttää uudenlaista varautumista, jonka tueksi selvitys tarjoaa yksityiskohtaisen riskianalyysin sekä toimenpidesuositukset.

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla -selvitys tarkastelee Venäjän ulkopolitiikan muutosta ja arvioi tämän muutoksen vaikutuksia Suomen kannalta.

Venäjän epävirallisille valtaverkostoille perustuva hallintojärjestelmä ja maan ulkopolitiikka ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Venäjän ulkopolitiikan tavoitteet ovat jo pitkään olleet samoja, mutta viime vuosina keinot niiden saavuttamiseksi ovat muuttuneet aggressiivisemmiksi, selvityksessä todetaan.

Selvitys tarkastelee erityisesti Venäjän muuttuneen toiminnan vaikutuksia Suomen lähialueilla energiapolitiikassa, arktisessa politiikassa sekä Itämeren turvallisuusympäristössä.

Energiapolitiikassa on selvityksen mukaan havaittavissa riippuvuussuhteita luova geoekonominen toimintamalli, arktisella alueella turvallisuusnäkökohdat ovat saaneet yhä suuremman painoarvon Venäjän toimissa, ja Itämeren turvallisuusympäristössä on tapahtunut riskipotentiaalin aktivoitumista. Selvityksessä listataan Venäjän muuttuneesta toiminnasta koituvat riskit ja annetaan Suomelle näihin riskeihin varautumiseksi käytännönläheisiä toimenpidesuosituksia. Sisäisesti arvaamattoman ja kansainvälisesti jännitteitä tuottavan Venäjän naapurissa Suomen on tärkeintä panostaa oman yhteiskuntansa kriisinsietokykyyn sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla -raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: Tutkimuskoordinaattori Toivo Martikainen, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7724; vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7754 sekä erikoistutkija Sinikukka Saari, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 883