Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomelle suosituksia YK:n rotusyrjinnän vastaiselta komitealta

Ulkoasiainministeriö 15.5.2017 10.46
Tiedote

Tiedote 86/2017
15.5.2017

Yhdistyneiden kansakuntien rotusyrjinnän vastainen komitea tutki Suomen rotusyrjinnän poistamista koskevan määräaikaisraportin. Raportti annettiin rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta vuonna 2015. Komitea julkisti loppupäätelmänsä 12.5. Genevessä, Sveitsissä.

Suomi sai kiitosta itsekriittisestä raportistaan sekä avoimesta ja rakentavasta vuoropuhelusta komitean kanssa. Myönteisenä pidettiin uutta yhdenvertaisuuslakia, useiden ihmisoikeussopimusten ja –pöytäkirjojen hyväksymistä sekä erinäisiä hallituksen hankkeita ja ohjelmia, kuten kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmia ja kotouttamisohjelmaa.

Komitea suosittaa muun muassa rasistisen vihapuheen ja rasistisesti motivoituneen väkivallan tehokasta tutkimista, syyttämistä ja rankaisemista. Turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien siirtolaisten suojelun osalta komitea suosittaa muun muassa varmistamaan, että turvapaikanhakijoita ei oteta säilöön rangaistusluonteisissa oloissa ja että vastaanottokeskuksissa ylläpidetään riittävää kapasiteettia majoituksen, peruspalvelujen ja humanitaarisen avun tarjoamiseksi.

Suomen alkuperäiskansan saamelaisten osalta komitea toistaa suosituksensa saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksymisen edellytyksistä painottaen saamelaisten itsemääräämisoikeutta asemansa ja yhteisönsä jäsenyyden osalta. Maaoikeuskysymyksiin suositetaan ratkaisun löytämistä lainsäädäntöä muuttamalla ja ottaen huomioon Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen nro 169 alkuperäis- ja heimokansoista. Komitea suosittaa ratifioimaan em. yleissopimuksen sekä muun muassa hankkimaan saamelaisten vapaan, ennakkotietoon pohjautuvan suostumuksen ennen perinteisiin maa-alueisiin ja luonnonvaroihin liittyvien hankkeiden hyväksymistä.

Lisäksi komitea antaa suosituksia muun muassa romanien työllisyydestä, asumisesta ja romanilapsien koulunkäynnistä, ulkomaalaisiksi oletettujen henkilöiden syrjinnästä sekä suvaitsevaisuuden, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä koulujen opetussuunnitelmissa.

Päätelmiin liittyy suosituksia, joiden täytäntöönpanosta raportoidaan komitealle vuoden kuluttua. Suomen seuraava määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annetaan vuonna 2021.

Komitean päätelmät ja suositukset sekä muut tarkasteluun liittyvät asiakirjat ovat luettavissa ulkoministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö puh: 0295 351 172.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Palaa sivun alkuun