Hyppää sisältöön

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelma julkistettu: Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.6.2019 15.32 | Julkaistu suomeksi 10.7.2019 klo 9.17
Tiedote 345

Suomen EU-puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen. Puheenjohtajakauden ohjelma julkistettiin keskiviikkona 26. kesäkuuta.

Aloittavana EU-puheenjohtajana Suomi vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen. On meistä itsestämme kiinni, nähdäänkö Suomi pienenä vai suurena EU-maana. Mitä aktiivisempi olemme, sitä suurempana meidät nähdään. EU:n tulevaisuuden tulee olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä. Puheenjohtajakautemme sloganin mukaan tavoitteena on Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus”, pääministeri Antti Rinne sanoi esitellessään ohjelmaa Suomen eduskunnalle.

”Keskeinen Suomen puheenjohtajakauden painopiste on EU:n globaali ilmastojohtajuus. 2020-luvun EU:lla on mahdollisuus täyttää kansalaisten odotukset ottamalla johtajuus ihmiskunnan suurten haasteiden ratkojana. Ilmastonmuutos on näistä keskeisin ja siksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ’kyllä, mutta’ -politiikan aika on ohi. Suomessa, EU:ssa ja globaalisti”, pääministeri sanoi.

Puheenjohtajakauden ohjelman mukaan kestävyyden tulee olla kaiken EU-toiminnan yhteisenä nimittäjänä, ja kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpano on varmistettava niin unionissa kuin laajemminkin. EU:n tulee nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana luomalla pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050.

”Kestävyys liittyy myös EU:n yhteisiin arvoihin. Ihmisoikeudet, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio ovat arvoja, joihin sitoutuminen on EU-jäsenyyden edellytys”, pääministeri Rinne jatkoi.

Tavoitteena kilpailukykyinen ja sosiaalisesti eheä EU

Suomi korostaa EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa, että sisämarkkinat, sääntöpohjainen vapaakauppa sekä laadukas ja ajantasainen sääntely takaavat EU:n yhteisen kilpailukyvyn. Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden sekä digitalisaation kokonaisvaltaisen hyödyntämisen on oltava keskiössä. Edistämällä osaamista ja koulutusta, alueellista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa EU luo kestävää kasvua ja hyvinvointia kansalaisilleen.

”EU toimii parhaiten, kun lisäämme ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta ja vähennämme eriarvoisuutta”, pääministeri Rinne sanoi puheessaan.

Ohjelma linjaa, että kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaamiseksi on olennaista vahvistaa unionin sisäistä ja ulkoista turvallisuutta sekä puolustusyhteistyötä, mukaan lukien hybridiuhkien torjuntaa.

Suomi on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Suomi toimii puheenjohtajana sekä Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa että Suomessa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa. Suomi järjestää kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta sekä useita virkamiestason kokouksia Helsingissä Finlandia-talossa.

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 4685949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, erityisavustaja (mediasuhteet) Dimitri Qvintus, p. 050 477 7362, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia