Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomen kehityspolitiikan tuloskartat ja indikaattorit 2020

Ulkoministeriö 13.3.2020 7.51
Tiedote

Tuloskarttoja ja niiden tueksi luotuja yhteisiä indikaattoreita käytetään kehityspolitiikan strategisen johtamisen ja tulosraportoinnin tukena.

Tuloskartat on laadittu neljästä Suomen kehityspolitiikan painopisteestä ja humanitaarisesta avusta sekä näistä muodostuvasta kokonaisuudesta. Ne kuvaavat Suomen kontribuutiota hallituksen vahvistamien kehityspolitiikan tavoitteiden edistämiseen ja täsmentävät Suomen tärkeimpinä pitämiä asioita.

Tulosseurannan tueksi luotuja Suomen kehityspolitiikan yhteisiä indikaattoreita (ns. aggregaatti-indikaattorit) on nyt kattavasti eri tulostavoitteita varten. Niiden avulla kootaan tulostietoa yhteen useista eri ohjelmista.

Theories of Change and Aggregate Indicators for Finland’s Development Policy 2020 (PDF)

Palaa sivun alkuun