Hyppää sisältöön

Suomen meripolitiikan toimenpideohjelma lausuntokierrokselle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.6.2021 15.40 | Julkaistu suomeksi 16.6.2021 klo 15.53
Tiedote 381/2021

Valtioneuvoston kanslia on lähettänyt meripolitiikan toimenpideohjelmaluonnoksen laajalle lausuntokierrokselle 16.6.2021. Meripolitiikan toimenpideohjelmalla kehitetään ja koordinoidaan Suomen meripolitiikkaa ja toteutetaan hallitusohjelman meripolitiikkaan liittyviä tavoitteita.

Tarkoituksena on kehittää meripolitiikasta selkeä vahvuusalue. Toimenpideohjelmassa merkittävimmässä asemassa ovat merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Se koostuu konkreettisista toimenpiteistä, joilla pyritään toteuttamaan Suomen meripolitiikan linjauksien (2019) tavoitteita ja toimeenpanemaan EU:n meripolitiikkaa. 

Meripolitiikan linjausten visiossa Suomi vaikuttaa globaalisti ja tuottaa ratkaisuja siihen, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä eikä ilmastonmuutos ylitä valtamerten kestokykyä. Suomella on korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka.

Toimenpideohjelman valmistelun päävastuu on valtioneuvoston kanslialla. Valmistelua on tukenut ministeriöiden edustajista koostunut ohjausryhmä ja valmistelutyön aikana on kuultu laajalti eri sidosryhmiä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi.

Toimenpideohjelman lausuntoaika kestää 16.8.2021 saakka. Valmis ohjelma julkaistaan syksyllä 2021.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki, p. +358 40 7541898 ja projektisuunnittelija Emma Borg, p. +358 46 921 97 92, valtioneuvoston kanslia.

Sivun alkuun