Hyppää sisältöön

Globaalin toimintaympäristön muutostekijöitä kartoitettu ministeriöiden yhteistyönä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.10.2017 14.21
Uutinen 48/2017

Ministeriöiden yhdessä valmistelemat muutostekijät on julkaistu ja tulevaisuuskatsaustyö alkanut. Valtioneuvoston muutostekijäkortit esittelevät päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia. Suomi on tiiviisti kiinni globaalin toimintaympäristön murroksessa, yhtä lailla sen myönteisissä kuin huolestuttavissakin kehityskuluissa.

Sekä suuret maailmanlaajuiset megatrendit että alueellinen kehitys heijastuvat suoraan paitsi Suomen kansainväliseen asemaan myös suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Seuraavien hallituskausien aikana Suomen ja suomalaisten paikkaa maailmassa määrittää yhä enemmän globaalin keskinäisriippuvuuden tiivistyminen. Kiihtyvä teknologinen murros sekä osaamisen ja työn murrokset muovaavat yhteiskuntaa ja sisältävät samaan aikaan eriarvoistumisen riskin. Geopolitiikan, ilmastonmuutoksen, digitalisaation ja demokratian muutoksen ristipaineessa erilaisten arvojen välinen rajankäynti korostuu entisestään.

Tulevaisuustyön tarkoitus ei ole ennustaa mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, vaan auttaa valmistautumaan erilaisiin muutoskulkuihin ja tarkastelemaan kriittisesti nyt tehtäviä päätöksiä mahdollisten muutosten kautta. Menestyvän Suomen on politiikassaan kyettävä yhdistämään näihin kysymyksiin vaikuttaminen ja sopeutuminen.

Toimintaympäristön muutos käsitellään 15 muutostekijäkortissa, joiden kokonaiskuva perustuu virkamiesten asiantuntijanäkemykseen. Muutostekijäkortit on tuotettu ja kirjoitettu kaikkien ministeriöiden yhteistyönä, ja niiden taustalla on ministeriöissä tehtyä strategiatyötä. Muutostekijäkortit toimivat pohjana ministeriöiden tulevaisuuskatsauksille, jotka julkaistaan kesällä 2018.

Muutostekijäkortit ja tulevaisuuskatsaukset tuottavat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päättäjille tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä. Jokaisessa kortissa esitellään keskeinen tulevaisuuden muutos, sen näkymä noin vuoteen 2030 ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia muutoksesta. Muutostekijöihin liittyy paljon epävarmuuksia, ja niihin tulee suhtautua kriittisesti.

Valtioneuvoston yhteiset muutostekijät -julkaisu löytyy tästä

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 430.