Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Finland stöder Världshälsoorganisationens insatser mot coronaviruset

Utrikesministeriet
10.3.2020 12.22
Pressmeddelande

Finland stöder Världshälsoorganisationens (WHO) arbete mot coronavirusepidemin i utvecklingsländer med en miljon euro. WHO ger expertstöd och materiellt bistånd, särskilt till länder med svag kapacitet att motarbeta epidemin.

”Målet är att bromsa sjukdomens spridning i utvecklingsländer och att stödja länder som inte har tillräcklig kapacitet att upptäcka viruset, att testa människor eller att vårda och isolera insjuknade. Den stärkta beredskapen har det också betydelse på länge sikt med tanke på andra infektionssjukdomar”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Enligt aktuella uppgifter av Världshälsoorganisationen har coronaviruset spridits till mer än hundra länder, och nya fall bekräftas varje dag. I februari offentliggjorde WHO sin strategiska beredskapsplan (Strategic Preparedness and Response Plan), där organisationen uppskattar det globala finansieringsbehovet under perioden 1.2–30.4.2020 till ca 675 miljoner US-dollar.

WHO betonar att det måste finnas tillräckligt med skyddsutrustning, i synnerhet för hälso- och sjukvårdsvårdspersonalen. Också personalens utbildning är ytterst viktig i arbetet mot coronaviruset. Hälsovårdspersonalen måste kunna ta prover på patienter med luftvägsinfektioner och sköta patienter som insjuknat.

Med tanke på beredskapen är det viktigt att länder kan informera allmänheten snabbt, regelbundet och transparent. Länderna måste också informera WHO om coronavirusläget i landet. Ett viktigt mål är att forsknings- och utvecklingsarbetet ska effektiveras och att innovationer ska kunna tas i bruk snabbare. WHO samarbetar till exempel med forskare, läkemedelsindustrin och finansiärer för att ta fram ett vaccin mot coronaviruset.

Mer information: Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729, och Pasi Pöysäri, enhetschef, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 50 309 8202

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 
Sivun alkuun