Hyppää sisältöön

Talouspoliittinen ministerivaliokunta: Arctia Oy:n omistajaohjaus liikenne- ja viestintäministeriöön

liikenne- ja viestintäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.6.2024 13.03
Tiedote 318/2024
Kuvassa jäänmurtaja

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli keskiviikkona 26.6.2024 Arctia Oy:n omistusintressin muutosta ja omistajaohjauksen siirtoa.

Ministerivaliokunta puolsi sitä, että Arctia Oy muutetaan strategisen intressin yhtiöstä erityistehtäväyhtiöksi. Arctia Oy:n omistajaohjaus siirretään valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta liikenne- ja viestintäministeriöön.

Valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan erityistehtävä tarkoittaa, että yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino-, teollisuus-, yhteiskunta- tai muu poliittinen tehtävä tai jokin muu erityisrooli.

Erityistehtäväyhtiöissä omistajuuden painopisteenä on ensisijaisesti erityistehtävän hoito ja yhteiskunnalliset strategisen tason vaikuttavuustavoitteet sekä näiden toteuttaminen kustannustehokkaasti.

Arctia Oy:lle määriteltävä erityistehtävä on ”Elinkeinoelämän kuljetustarpeita palvelevan ja Suomen huoltovarmuutta turvaavan talvimerenkulun varmistaminen keskittyen pohjoisen Itämeren jäänmurron kustannustehokkaaseen ja vähäriskiseen hoitamiseen, sotilaalliseen liikkuvuuden mahdollistamiseen sekä merivoimien varautumiseen ja valmiuteen liittyvien merenmittaus- ja väylänhoito- sekä suunnittelupalveluiden tuottaminen kaikissa oloissa.”

Jäänmurto on Suomen kansantaloudelle ja elinkeinoelämän kilpailukyvylle välttämätön palvelu, joka on olennainen osa liikennejärjestelmän kokonaisuutta. Hyvin merkittävä osa Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse. Jäänmurrolla turvataan talvimerenkulun luotettavat ja ennakoitavat toimintaedellytykset. Jäänmurtopalveluiden tavoitteena on pitää yllä Suomen meriliikenneyhteyksien toimivuutta mahdollisimman kustannustehokkaasti ja riskittömästi. Jäänmurron lisäksi Suomen valtiolla on Arctia Oy:lle huoltovarmuuteen liittyvä omistuksen intressi väylänhoidossa ja -suunnittelussa sekä merenmittauksessa.

Arctia Oy:n toiminta järjestetään niin, että yhtiö voi jatkossakin toimia markkinaehtoisesti. 

Mitä seuraavaksi?

Arctian omistajaohjauksen siirto valtioneuvoston kansliasta liikenne- ja viestintäministeriöön tapahtuu, kun molempia ministeriöitä koskevat asetusmuutokset on hyväksytty valtioneuvostossa ja muutosten voimaantuloa seuraavat osakkeiden siirrot on tehty. Tavoitteena on, että siirrot saadaan toteutettua elokuussa 2024.

Lisätietoja: yksikön johtaja Miikka Rainiala, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 051, [email protected], ja neuvotteleva virkamies Jukka-Pekka Ohtola, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 146, [email protected]