Hyppää sisältöön

Tarja Jaakkola puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päälliköksi

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2022 13.32
Tiedote

Valtioneuvosto on istunnossaan 20.10.2022 nimittänyt oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tarja Jaakkolan puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön virkaan ajaksi 1.1.2023-31.12.2027.

Tarja Jaakkola (s. 1964) on toiminut puolustusministeriön materiaaliyksikön johtajana vuodesta 2018. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa hallitusneuvoksena puolustusministeriössä sekä apulaisosastopäällikkönä ja yksikön päällikkönä Euroopan puolustusvirastossa (EDA) Brysselissä.

Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstö- ja työnantajapolitiikan, toimitilojen sekä yhteiskuntavastuun ja tietohallinnon aloilla. Osasto vastaa myös puolustusmateriaaliyhteistyöhön liittyvistä asioista ja puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta sekä strategisten hankkeiden ohjauksesta.

Osastopäällikkö johtaa resurssipoliittisen osaston toimintaa ja vastaa osastolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä oman osastonsa ja muiden osastojen välisestä yhteistoiminnasta, seuraa ja arvioi osaston alaan kuuluvaa toiminnan kehitystä sekä avustaa ministeriä ja kansliapäällikköä osaston kannalta keskeisissä prosesseissa.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa kansliapäällikkö Esa Pulkkinen. Haastattelupyynnöt erityisasiantuntija Kirsti Haimilan kautta, p. 0295 140 122.