Hoppa till innehåll

Tarja Jaakkola blir chef för försvarsministeriets resurspolitiska avdelning

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.32 | Publicerad på svenska 20.10.2022 kl. 15.46
Pressmeddelande

Vid sitt sammanträde den 20 oktober 2022 utnämnde statsrådet juris kandidaten, vicehäradshövdingen Tarja Jaakkola till avdelningschef för försvarsministeriets resurspolitiska avdelning för tiden 1 januari 2023-31 december 2027.

Tarja Jaakkola (f. 1964) har varit direktör för försvarsministeriets materielenhet sedan 2018. Tidigare har hon varit bland annat regeringsråd vid försvarsministeriet samt biträdande avdelningschef och enhetschef vid Europeiska försvarsbyrån (EDA) i Bryssel.

Resurspolitiska avdelningen svarar för utvecklandet av det militära försvarets resurser inom sektorerna försvarsmaterielpolitik, förvaltningsområdets personal- och arbetsgivarpolitik, lokaler, samhällsansvar och dataadministration. Avdelningen svarar också för ärenden som gäller försvarsmaterielsamarbete, för exportkontrollen av försvarsmateriel och för styrningen av strategiska projekt.

Avdelningschefen leder den resurspolitiska avdelningens verksamhet. Avdelningschefen svarar för att de mål som ställts upp för avdelningen nås och för samarbetet mellan sin avdelning och de övriga avdelningarna. Dessutom har avdelningschefen till uppgift att följa och utvärdera den utveckling av verksamheten som hör till avdelningens område och att biträda ministern och kanslichefen i processer som är centrala för avdelningen.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av kanslichefen Esa Pulkkinen. För förfrågningar om intervjuer kontakta specialsakkunnig Kirsti Haimila, tfn 0295 140 122.