Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 17.5.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.5.2024 15.12
Tiedote 242/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 0295 150 334
- Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaalla
- Tasavallan presidentin asetus eräiden eläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen (1968) muutosehdotus (Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 36/2024 vp)

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Korkeimman oikeuden kahden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Poliisijohtaja Hannele Taavila, p. 0295 488 568
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 92/2023 vp; EV 25/2024 vp)

Ylitarkastaja Noora Nihtinen, p. 0295 421 612
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta (HE 1/2024 vp; EV 22/2024 vp)

Puolustusministeriö

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittämisiä Puolustusvoimissa

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Finanssineuvos Kristina Sarjo, p. 0295 530 055
- Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten hyväksyminen

Erityisasiantuntija Laura Kolinen, p. 0295 530 403
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 4/2024 vp; EV 18/2024 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenneneuvos Risto Saari, p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2023 vp; EV 23/2024 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2024 vp; EV 29/2024 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri, p. 0295 163 459
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 89/2023 vp; EV 12/2024 vp)