Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 29.12.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.12.2022 15.35
Tiedote 725/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 157
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 193/2022 vp; EV 231/2022 vp)

Oikeusministeriö

Juha Jokinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 039
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 146/2022 vp; EV 197/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen
- 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (maaoikeusasioiden vastuutuomari T13) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T11) täyttäminen

Sisäministeriö

Berit Kiuru, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 283
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 220/2022 vp; EV 229/2022 vp)

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 252/2022 vp; EV 209/2022 vp)

Nina Routti-Hietala, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetun lain muuttamisesta (HE 210/2022 vp; EV 224/2022 vp)

Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 227/2022 vp; EV 201/2022 vp)

Antti Kurikka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 535
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi (HE 225/2022 vp; EV 202/2022 vp)

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 226/2022 vp; EV 200/2022 vp)

Tiia Hyysalo, veroasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 407
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa, lain verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta ja lain tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (EK 59/2022 vp; LA 69/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 228/2022 vp; EV 190/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Maija Kaukonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 153
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 164/2022 vp; EV 165/2022 vp)

Katri Aho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi (HE 165/2022 vp; EV 164/2022 vp)

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 166/2022 vp; EV 166/2022 vp)

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 391
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 163/2022 vp; EV 182/2022 vp)

Jukka Ränkimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 488
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 169/2022 vp; EV 142/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 172/2022 vp; EV 185/2022 vp)

Johanna Osenius, aluekehitysjohtaja p. 0295 064 937
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2022 vp; EV 205/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 315
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 196/2022 vp, EV 158/2022 vp)

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 197/2022 vp, EV 169/2022 vp)

Mari Lauren-Häussler, hallitussihteeri p. 0295 163 762
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 316/2022 vp; EV 233/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 183/2022 vp; EV 199/2022 vp)