Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 3.5.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.5.2024 15.28
Tiedote
Tasavallan presidentin esittelyn asialista 3.5.2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen, p. 0295 351 044
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta

Oikeusministeriö

Neuvotteleva virkamies Kristel Englund, p. 0295 150 028
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen A liitteen 1.5 luvun mukainen monenkeskinen erillissopimus M353 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M353)
1. Landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283

1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
1) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. 0295 330 086
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kirkkolain 3 ja 8 luvun muuttamisesta (HE 18/2024 vp; EV 26/2024 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 0295 162 300
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta (HE 94/2023 vp; EV 16/2024 vp)

Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, p. 0295 162 055
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta (HE 5/2024 vp; EV 19/2024 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. 0295 047 027
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 11/2024 vp; EV 24/2024 vp)

Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, p. 0295 047 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 6/2024 vp; EV 21/2024 vp)

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. 0295 047 139
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 99/2023 vp; EV 20/2024 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitussihteeri Noora Silmonen, p. 0295 163 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 10/2024 vp; EV 28/2024 vp)