Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentti vahvisti Puolustusvoimien osallistumista kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen koskevat lainmuutokset

Puolustusministeriö
28.6.2017 12.30
Tiedote

Tasavallan presidentti on 28.6.2017 vahvistanut lait puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1.7.2017.

Samaan aikaan vahvistettuun lainsäädäntökokonaisuuteen kuuluvat myös uusi laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta sekä sisäministeriön hallinnonalan kansainvälistä toimintaa koskevat lainsäädäntömuutokset.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on erityisesti EU:n yhteisvastuulausekkeen ja keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpano ja sen varmistaminen, että Suomella on tarkoituksenmukainen valmius avun antamiseen ja vastaanottamiseen.

Avun vastaanottaminen

Puolustusvoimista annettuun lakiin on lisätty säännökset kansainvälisen avun vastaanottamisesta. Puolustusministeriö voi ulkoasiainministeriötä kuultuaan pyytää Puolustusvoimien toimialaan kuuluvaa apua toiselta valtiolta, EU:lta tai kansainväliseltä järjestöltä, jollei kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetussa laissa muuta säädetä. Aluevalvontaa varten Puolustusvoimat voi pyytää toisen valtion sotilasviranomaisen tukea.

Avun antaminen

Puolustusvoimien osallistumista kansainvälisen avun antamiseen on muutettu siten, että avun antaminen laajemminkin kuin vain toisen Suomen viranomaisen tukemiseksi on mahdollista. Puolustusvoimien toimialaan kuuluvaa apua voidaan jatkossa antaa toiselle valtiolle, EU:lle tai kansainväliselle järjestölle.

Lisäksi laissa olevat rajoitukset avun antamisesta vain kalustolla, materiaalilla tai asiantuntija-avulla on poistettu. Avun antamisessa on jatkossa oikeus käyttää myös voimakeinoja.

Henkilöstön asema

Kansainvälisen avun antamiseen tai muuhun kansainväliseen toimintaan osallistuva henkilöstö on virka- tai työsuhteessa Puolustusvoimiin. Ensisijaisesti kyse on kansainväliseen toimintaan sitoutuneesta Puolustusvoimien henkilöstöstä. Myös reserviläiset voivat osallistua kansainvälisiin tehtäviin.

Varusmiespalvelusta suorittava tai kertausharjoitukseen osallistuva asevelvollinen voidaan määrätä lyhytaikaisesti palvelukseen ulkomaille, jos hän on antanut nimenomaisen suostumuksensa. Palveluksessa olevat asevelvolliset eivät saa edelleenkään osallistua aseellista voimankäyttöä edellyttäviin tai muihin vastaaviin vaarallisiin tehtäviin.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puh. 0295 140600.

Sivun alkuun