Hyppää sisältöön

Teknisen tuen ohjelman hakukierros 2024 julkisen hallinnon uudistuksia tukeville hankkeille avattu

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2023 13.16 | Julkaistu suomeksi 17.5.2023 klo 13.30
Uutinen

Euroopan komissio tarjoaa jäsenmaille teknistä tukea, jolla edistetään erityisesti julkisen hallinnon kykyä uudistua ja mukautua tulevaisuuden haasteisiin. Tukea tarjoavan teknisen tuen välineen (Technical Support Instrument, TSI) hankehakukierros vuodelle 2024 on avattu. Kansallinen määräaika hakemusten jättämiselle on 20.10.2023.

Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä julkisella hallinnolla on suuri rooli kriisinsietokyvyn rakentamisessa, digitaaliseen muutokseen sopeutumisessa ja siirtymässä kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa. Teknisen tuen välineen tavoitteena on tukea jäsenmaiden hallintoja toimissa, joilla voidaan edistää hallinnon uudistuksia, talouden elpymistä, kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi TSI voi tukea elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Recilience Facility) kansallisten elpymissuunnitelmien toimeenpanoon liittyviä toimia.

Ministeriöt ja virastot voivat halutessaan hakeutua osaksi komission esittämiä lippulaiva-aloitteita, joita on tänä vuonna 13. Lippulaiva-aloitteet on valittu sillä perusteella, että niitä tarvitaan kaikissa EU-maissa ja ne käsittelevät EU:n tärkeimpiä teemoja, kuten tekoäly, digitaalinen muutos, julkisen talouden laatu, vihreä siirtymä, alueellinen kehitys, mielenterveys, taitojen kehittäminen sekä oikeusvaltiokehitys.

Hankkeita voidaan toteuttaa myös yhteistyössä toisten EU-maiden kanssa ns. multi-country-hankkeilla. DG Reform avaa kesäkuussa internetsivuston, jossa voi esitellä hankeajatuksia ja etsiä hankekumppaneita toisista EU-maista.    

Tähän mennessä rakenneuudistusten tukiohjelman avulla on toteutettu yli 1500 hanketta 27 jäsenmaassa. Esimerkkejä toteutetuista hankkeista löytyy mm. Euroopan komission verkkosivuilta (Linkki toiselle web-sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan). Asiantuntijatukea myönnetään TSI-asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella, joita ovat mm. uudistusten ajankohtaisuus, hakemusten laatu sekä yhteensopivuus hallitusohjelman ja eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden kanssa.

Tukea voidaan suunnata lähes kaikille hallinnonaloille. Hakemukseen voi hakuvaiheessa nimetä toiveen asiantuntemusta välittävästä tahosta, joka voi olla esimerkiksi toinen jäsenvaltio, komissio, kansainvälinen organisaatio, komission kilpailuttama konsulttitoimisto tai muu yhdessä komission kanssa sovittava taho. Ohjelma ei vaadi omarahoitusosuutta eikä siitä jaeta taloudellista tukea. Hyväksytyn hakemuksen rahoitus menee hankkeeseen asiantuntemusta tuottavalle taholle.

Hakemukset tulee jättää DG Reformin ylläpitämään sähköiseen alustaan viimeistään perjantaina 20.10.2023. Sen jälkeen tulleita hakemuksia ei hyväksytä. Uusittu alusta avataan alkusyksyn aikana ja tieto avaamisesta päivitetään tähän uutiseen. Alustaan kirjautumista varten tarvitaan EU Login –tunnus, jonka voi luoda jo nyt.

Hakemukset käsitellään komissiossa loppuvuoden aikana ja toteutettaviksi valitut hankkeet voivat alkaa arvioidusti keväällä 2024. 

Suomen tiedotustilaisuus tullaan järjestämään 5.9.2023.

Ohjelmaa koordinoi komission rakenneuudistusten tuen pääosasto DG REFORM, joka tarjoaa mielellään tukea ja opastusta jo ennen hakemusten jättämistä. Suomen kansallisena koordinaatiotahona toimii ulkoministeriö, josta saa lisätietoja ohjelmasta sekä hakuprosessista.

Lisätietoja