Hyppää sisältöön

Tutkimus Afganistanin opeista: Suomen tavoitteena mukautuva ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta

UlkoasiainministeriöValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 28.8.2023 9.09 | Julkaistu suomeksi 28.8.2023 klo 9.22
Tiedote 357/2023
Kuva Afganistanin kriisinhallintaoperaatiosta
Kuva: Puolustusvoimat

Afganistan-operaatiot vuosina 2002–2021 ovat olleet Suomen vaativimpia kriisinhallintatehtäviä. Tuore tutkimus tarkastelee Suomen Afganistanin-kriisinhallintatoimien vaikuttavuutta eri näkökulmista ja esittää kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä koskevia suosituksia.

”Mukautuva ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta? Suomen osallistuminen kriisinhallintatoimiin Afganistanissa 2002–2021 sekä vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen” -tutkimuksen taustalla oli tietotarve siitä, miten kriisinhallinnasta voisi resurssien käytön kannalta tehdä suunnitelmallisempaa ja vaikuttavampaa. Tutkimus keskittyi Suomen Afganistanin-kriisinhallintaoperaatioihin liittyneen toiminnan tulosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden tarkasteluun sekä siihen, miten vaikuttavuutta on aiemmissa yhteyksissä arvioitu.

Afganistanissa tehdyn työn tulosten arviointi on tavoitteiden asettamisen puutteellisuuden ja moninaisuuden vuoksi haastavaa. Tutkimusraportti suosittaa, että vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät tulisi ottaa käyttöön operaatioihin valmistautumisesta alkaen. Hankkeessa on kehitetty systeemiseen lähestymistapaan perustuvaa menetelmää, jonka avulla voidaan ohjata tulevien operaatioiden suunnittelua, toteutusta ja oppivaa arviointia. Mukautuva ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta edellyttää myös tilannekuva-analyysin systematisointia, joka yhdistää kriisinhallinnan monet toimijat.

Suomen tulisi tutkimuksen suositusten mukaan pyrkiä vaikuttamaan myös kansainvälisellä tasolla siihen, että jo operaatiota suunniteltaessa käytetään systeemistä lähestymistapaa, jonka periaattein ja toimintatavoin voidaan rakentaa kestävän rauhan edellytyksiä. Operaatioiden vaikuttavuuslähtöisen suunnittelun tueksi tarvitaan kohdealueen systeeminen analyysi, jonka tuottamiseen tarvitaan myös paikallisia toimijoita.

Poliittisille päättäjille tulee tutkijoiden mukaan raportoida selvästi myös operaatioiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, ei vain käytetystä rahamäärästä, lähetettyjen asiantuntijoiden ja/ tai operaatioiden määrästä. Vaikuttavuuden arvioinnin painopiste tulisi siirtää jälkikäteisestä arvioinnista operaatioiden vaikuttavuuslähtöiseen suunnitteluun ja mukautuvaan toteuttamiseen.

Comprendum Oy:n johtaman tutkimuskonsortion julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimushankkeen ohjausryhmä on koostunut ulko-, puolustus- ja sisäministeriöiden asiantuntijoista.

Lisätietoja: tutkimusjohtaja Tapio Koskimies, Comprendum Oy, p. 050 338 5675, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.