Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työryhmä ehdottaa Puolustusvoimille uusia toimivaltuuksia rikostorjuntaan

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2022 11.25
Tiedote

Sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan lainsäädännön muutostarpeita vuodesta 2020 alkaen arvioinut työryhmä ehdottaa Puolustusvoimille uutta rikostorjuntatehtävää sekä uusia toimivaltuuksia. Lisäksi ehdotetaan nykyisin käytössä olevien toimivaltuuksien itsenäisempää käyttöä Puolustusvoimien rikostorjuntatehtävissä.

Voimassa olevassa sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annetussa laissa Puolustusvoimien tehtäväksi on säädetty sotilasrikosten selvittäminen. Puolustusvoimien ennalta estämis- ja paljastamistehtävät on rajattu maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan sekä Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan, esimerkiksi vakoilu- ja maanpetosrikoksiin, mutta ei sotilasrikoksiin. Sotilasrikosten ennalta estämistä ja paljastamista ei ole voimassa olevassa laissa säädetty nimenomaisesti minkään viranomaisen tehtäväksi, minkä vuoksi sotilasrikosten ennalta estäminen ja paljastaminen kuuluvat poliisin tehtäviksi poliisin yleistoimivallan perusteella.

Työryhmä ehdottaa Pääesikunnalle uusia tarpeellisia toimivaltuuksia. Pääesikunnalle ehdotetaan myös oikeutta käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja nykyistä enemmän itsenäisesti, kun kyseessä on sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen.

Myös Puolustusvoimien rikostorjuntatoimien valvontaa tehostettaisiin. Työryhmä ehdottaa, että jatkossa tiedusteluvalvontavaltuutettu sekä eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta valvoisivat myös sotilastiedusteluviranomaisten sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaalliseen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten ennalta estämistä ja paljastamista.

Toimivaltuuksien itsenäinen käyttö sekä uudet toimivaltuudet parantaisivat Puolustusvoimien rikostorjuntakykyä. Ehdotuksella parannettaisiin myös viranomaisten välistä yhteistoimintaa sekä tiedonvaihtoa. Ehdotus mahdollistaisi sekä poliisi- että sotilasviranomaisten resurssien tarkoituksenmukaisen käytön nykyistä paremmin.

Lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 alussa.

Työryhmän ehdotus on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Se esiteltiin puolustusministeri Antti Kaikkoselle 23.6.2022.

Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 19.8.2022 asti.

Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström p. 0295 140 600 (4.7 - 15.7.2022), hallitusneuvos Minnamaria Nurminen p. 0295 140 602 (1.7.2022 saakka) ja hallitussihteeri Anna Gau p. 0295 140 085 (18.7.2022 alkaen) sähköposti: ([email protected]).

Työryhmän ehdotus: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1fc86ddd-ad70-40b4-825e-ad18ce436739

 
Sivun alkuun