Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Utrikesministeriet har rett ut fall av spionage

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 12.33 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 15.00
Pressmeddelande

Finländska diplomater har utsatts för cyberspionage genom företaget NSO Groups spionprogram Pegasus, som fått mycket publicitet under den senaste tiden. Det är ett mycket avancerat sabotageprogram, som kan installeras på iOS- och Android-telefoner utan att användaren märker det eller gör någonting. Spionprogrammet gör det möjligt att utnyttja information och egenskaper i telefonen.

Utrikesministeriet har utrett fallet tillsammans med olika myndigheter och berörda aktörer under hösten och vintern 2021–2022. Fallet gäller utsänd personal från Finland som arbetar utomlands. Händelsernas tidsförlopp har nu utretts. Spionaget pågår inte för närvarande.

Utrikesministeriet har olika metoder för att behandla material i olika säkerhetsklasser. Information som behandlas över telefon är offentlig eller på sin höjd säkerhetsklass 4, vilket är den lägsta säkerhetsklassen. Det är dock skäl att notera att även om informationen inte är klassificerad, kan både informationen och källan vara något som yttras i förtroende mellan diplomater.

Utrikesministeriet bevakar hela tiden omvärldens tillstånd och bedömer hoten i den. Utrikesministeriet övervakar sina tjänster och försöker förhindra skadlig verksamhet. I synnerhet den utrikes- och säkerhetspolitiska beredningen och beslutsfattandet väcker stort intresse, vilket också kan ta sig uttryck i olaglig underrättelseinhämtning. Utrikesministeriet reagerar på hoten med olika metoder, men det är omöjligt att skydda sig fullständigt mot olaglig underrättelseverksamhet.

 

Ytterligare information:

Frågor som gäller informationssäkerhet och skydd mot olaglig underrättelseinhämtning: Matti Parviainen, datasäkerhetschef, tfn +358 295 351 425

Finlands cyberdiplomati: Jarmo Sareva, cyberambassadör, tfn +358 295 350 418

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 
Sivun alkuun