Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu Istanbulissa

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 11.7.2016 10.04
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ulkoministeriö
Ympäristöministeriö

Tiedote 135/2016
11.7.2016


Unescon maailmanperintökomitea kokoontuu 40. istuntoonsa Istanbulissa, Turkissa, 10.-20. heinäkuuta. Suomi on komitean jäsen vuosina 2014-2017. Komitea nimeää maailmanperintöluetteloon uusia kulttuuri- ja luontokohteita sekä sekakohteita, joissa on sekä kulttuuri- että luontoarvoja.

Komitea keskustelee myös maailmanperintökohteiden suojelutilasta sekä maailmanperintötoiminnan rahoittamisen vahvistamisesta. Maailmanperintökohteiden kokonaismäärä ennen istuntoa on 1031.

Maailmanperintökomitea päättää vuosittain uusien kohteiden nimeämisestä maailmanperintöluetteloon. Maailmanperintösopimuksen jäsenvaltioita on 192, joista 21 muodostaa maailmanperintökomitean.

Käsiteltävänä on 9 luonnonperintöön, 16 kulttuuriperintöön ja 4 luonto- sekä kulttuuriarvohiin liittyvää kohde-esitystä. Mukana on Yhdistyneiden kuningaskuntien esittämänä Gibraltarilla sijaitsevat luolat, joissa on Neandertalinihmisen asumisen jäänteitä ja Meksikon esittämänä Revillagigedon saaristo. Micronesia on puolestaan saamassa ensimmäisen kohteensa luetteloon eli Nan Madolin seremoniallisen keskuksen. Suomi ei esitä omia kohteita maailmanperintöluetteloon komiteakautenaan.

Tärkeänä osana työtä komitea seuraa aiemmin maailmanperintöluetteloon liitettyjen kohteiden tilaa ja tarvittaessa siirtää kohteita uhanalaisten kohteiden luetteloon. Uhkina voivat olla esimerkiksi luonnonkatastrofit tai sodat. Uhanalaisilla kohteilla on mahdollisuus anoa tukea maailmanperintörahastosta kohteen hoitoon ja suojeluun. Suomen kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025 korostaa myös kohteiden suojelemisen hyväksi tehtävä työtä, jossa Suomella on vankkaa asiantuntemusta.

Komitea päättää uuden politiikkaohjeistuksen laatimisen jatkamisesta. Ohjeistus auttaa komiteaa toimimaan aiempaa tehokkaammin ja johdonmukaisemmin päätöksissään ja työssään. Komitea hyväksyy myös maailmanperintörahaston kaksivuotisen budjetin. Keskustelua käydään rahaston riittävyydestä ja maailmanperintökeskuksen sihteeristön voimavaroista.

Lisäksi maailmanperinnön suojelun ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen yhteys sekä maailmanperinnön suojelun vaikeus erilaisissa konfliktitilanteissa ovat ajankohtaisia keskusteluteemoja.

Suomen valtuuskuntaa johtaa suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies Suomen Unesco-edustustosta Pariisista ja pääasiantuntijoina toimivat maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman Metsähallituksesta ja erikoisasiantuntija Stefan Wessman Museovirastosta.

Lisätietoja:

Suomen Unesco-edustusto, suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies, puh. +33 6 2558 7140, maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman, puh. +358 40 556 2652,
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]
Metsähallitus, erikoisasiantuntija [email protected](luonnonperintökohteet) erikoisasiantuntija Stefan Wessman, puh. +358 295 33 6256, [email protected] (kulttuurikohteet)

 
Sivun alkuun