Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Uusi tieliikennelaki täydentyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 13.50
Tiedote

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi eräitä eduskunnan hyväksymiä lakiteknisiä ja moottorikelkkailua koskevia muutoksia uuteen tieliikennelakiin. Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020.

Covid-19-epidemiasta johtuen eduskunta siirsi eräiden uuteen tieliikennelakiin sisältyvien kokonaisuuksien käsittelyä tämän vuoden keväältä tälle syksylle. Näitä ovat esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen ja raskaiden moottorikelkkojen käyttösäännösten sisällyttäminen tieliikennelakiin. Nyt hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 11. tammikuuta 2021.

Eduskuntakäsittelyn aikana eduskunta myös muutti moottorikelkkailureittiä osoittavan liikennemerkin (D8) sisältöä niin, että merkki on voimassa vain lumipeitteen aikana. Merkin voimassa ollessa myös eläimen vetämän ajoneuvon käyttäminen ja polkupyöräily ovat moottorikelkkailureitillä kiellettyä. Kesällä näitä väyliä käytettäessä noudatetaan normaaleja maastossa liikkumista koskevia säännöksiä ja periaatteita.

Lisäksi eduskunta lisäsi lakiin siirtymäsäännöksen, jonka mukaan alle seitsemän vuotias lapsi voi käyttää moottorikelkan matkustajana hyväksytyn suojakypärän sijasta laskettelukypärää 1. kesäkuuta 2021 saakka. Siirtymäaika mahdollistaa tyyppihyväksyttyjen suojakypärien hankkimisen lapsille kohtuullisessa ajassa.

Tieliikennelakia täydennettiin jo keväällä muun muassa kotihoidon pysäköintiä ja niin sanottuja HCT-yhdistelmiä koskevilla säännöksillä. Nämä täydennykset tulivat voimaan samanaikaisesti uuden tieliikennelain kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus esitti tieliikennelain täydennysten vahvistamista 17. joulukuuta 2020. Lain täydennysten on tarkoitus tulla voimaan 11. tammikuuta 2021.

Tietoa uudesta tieliikennelaista löytyy kootusti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkopalvelusta osoitteesta www.tieliikennelaki2020.fi.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 050 539 5346

Tiedote 12.3.2020: Uutta tieliikennelakia täydennetään: teknisiä muutoksia ja vähemmän turhia parkkisakkoja
Tiedote 7.5.2020: Kotihoidon pysäköinnin helpotukset uuteen tieliikennelakiin
Valtioneuvosto.fi: Hallituksen esitys uuden tieliikennelain (729/2018) muuttamisesta (korjauspaketti)(LVM005:00/2019)
Valtioneuvosto.fi: Tieliikennelain kokonaisuudistus (LVM053:00/2013)
Traficom: Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020

 
Sivun alkuun