Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksen hallituskauden viestinnästä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.9.2023 14.13 | Julkaistu suomeksi 21.9.2023 klo 14.19
Tiedote
kuva valtioneuvoston linnasta

Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen valtioneuvoston viestinnästä kuluvalla hallituskaudella. Periaatepäätös korvaa viime hallituskauden viestintästrategian. Periaatepäätöksessä kuvataan valtioneuvoston viestinnän yhteiset päätavoitteet ja toimintatavat. Periaatepäätös on osa hallituksen strategisen johtamisen kokonaisuutta.

Nopeasti muuttuva viestinnän toimintaympäristö ja viime vuosien kriisit ovat korostaneet tarvetta selkiyttää valtioneuvoston yhteisen viestinnän toimintatapoja ja koordinaatiovastuita. Entistä tiiviimmällä yhteistyöllä on saatavissa ajan oloon myös kustannussäästöjä. 

Valtioneuvoston viestinnän keskeisenä tavoitteena on vahvistaa demokratian ja kansanvaltaisen päätöksenteon edellytyksiä. Viestintä antaa totuudenmukaisen kokonaiskuvan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toiminnasta, tavoitteista, päätöksistä ja niiden valmistelusta sekä edistää vuorovaikutusta hallituksen ja muun yhteiskunnan välillä. Valtioneuvosto viestii niin, että ihmiset voivat luottaa saavansa oikeaa ja luotettavaa tietoa avoimesti, tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteeseen pääseminen vaatii viestinnältä järjestelmällistä sananvapauden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä.

Selkänojana periaatepäätöksen toteuttamiselle sekä hallituksen ja valtioneuvoston yhteiselle viestinnälle toimivat Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa (2023) hyväksytyt viestinnän arvot, tavoitteet ja periaatteet.

Lisätietoja: valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Paasikoski, p. 040 547 6279, ja valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Jyri Rantala, p. 040 559 7129, valtioneuvoston kanslia