Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuonna 2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.12.2023 14.31 | Julkaistu suomeksi 28.12.2023 klo 14.50
Tiedote

Valtioneuvosto päätti torstaina 28. joulukuuta yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista vuodelle 2024. Päätetyt teema-alueet ovat: Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä sekä Demokratian tulevaisuus.

Valtioneuvosto päätti strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista saatuaan strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen. Neuvosto ehdotti kesäkuussa valtioneuvostolle jättämässään aloitteessa vuoden 2024 teemoiksi kahta teemaa; ”Vesi hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä” sekä ”Maahanmuuton, työn ja hyvinvoinnin vuorovaikutukset tulevaisuuden Suomessa”. Lisäksi neuvosto esitti läpileikkaavaksi painopisteeksi ”Demokratia”. Nyt päätettyjen teemojen ohella maahanmuuttoteeman valmistelua jatketaan itsenäisesti vuoden 2025 teemaksi. 

Vuonna 2024 tällä tutkimusrahoituksen välineellä toteutettavan tutkimuksen myöntövaltuudeksi on esitetty 55,631 miljoonaa euroa. Strategisen tutkimuksen neuvosto tiedottaa erikseen haun käynnistymisestä.

Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä palvelevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää muun muassa ohjelmakokonaisuuksista, hakujen organisoinnista ja tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä, vaikuttavuutta ja tieteellistä laatua. 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 09 160 220 06, valtioneuvoston kanslia