Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.8.2021 11.18
Tiedote 459/2021

Valtioneuvoston kanslian määrärahaehdotus vuodelle 2022 on 223,1 milj. euroa, joka on 353,3 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Vähennys johtuu vuonna 2021 Finavia Oyj:n pääomitukseen myönnetyn 350 milj. euron määrärahan poistumisesta talousarviosta. Määrärahaehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluerahoitus sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin ehdotetaan 133,3 milj. euroa, missä on vähennystä 1,8 milj. euroa vuoteen 2021 nähden. Vähennys johtuu vuonna 2021 rahoitettujen hankkeiden päättymisestä sekä aiemmista säästöpäätöksistä. Toimintamenoissa on lisäystä ulkoasiainhallinnon kokoustekniikan uudistus- ja ylläpitomenoista, Teams-palvelun ylläpidosta, valtioneuvoston tiloissa tehtävistä perusparannuksista sekä valtioneuvoston käännös- ja kielipalveluiden lisäresursoinnista johtuen. Valtioneuvoston ministeriöiden yhteisen palvelunhallintajärjestelmän (Virkku) jatkokehittämiseen ehdotetaan 0,550 milj. euron lisäystä.

Lisäksi valtioneuvoston kanslian toimintamenot sisältävät määrärahaehdotuksen Presidentti Koiviston muistomerkin suunnitteluun 0,91 milj. euroa sekä Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden toteutukseen 0,085 milj. euroa. Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlavuosi on saanut rahoitusta vuosina 2021 - 2022 yhteensä 0,188 milj. euroa.  

Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen ehdotetaan 11,45 milj. euroa. Määrärahataso on lähes sama kuin vuonna 2021.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan ehdotetaan 9,2 milj. euroa. Vähennystä edellisen vuoden talousarvioon on 1,5 milj. euroa. Vähennys johtuu momenttiin kohdistetuista säästöpäätöksistä. 

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan ehdotetaan 1,5 milj. euroa. Määrärahataso on sama kuin vuonna 2021. Toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle ehdotetaan 1,74 milj. euroa, missä on lisäystä 0,12 milj. euroa vuoteen 2021 nähden. Lisäys johtuu osaamiskeskuksen jäsenvaltioiden määrän kasvusta.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin ehdotetaan 3,8 milj. euroa.

VNK talousarvioehdotus
VM ehdotus

Lisätietoja: talousyksikön päällikkö Meri-Tuulia Pitkänen p. 0295 160 414, valtioneuvoston kanslia