Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.8.2023 12.35
Tiedote

Valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi ehdotetaan yhteensä 261,2 milj. euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot sekä puoluerahoituksen määrärahat.

Lisäystä edellisen vuoden talousarvioon on 20,8 milj. euroa. Lisäys johtuu pääosin hallitusohjelmaan perustuvista hankkeista ja ministeriöiden välisistä määrärahasiirroista. 

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin ehdotetaan 172,9 milj. euroa, jossa on lisäystä 19,7 milj. euroa vuoteen 2023 nähden. Lisäyksestä 2,5 milj. euroa ehdotetaan käytettäväksi Nato-jäsenyydestä aiheutuviin asiakirjahallinnon investointeihin ja muihin jäsenyydestä aiheutuviin kustannuksiin sekä 2,3 milj. euroa valtioneuvoston korttelihankkeen käynnistämiseen. Korttelihankkeessa on kyse Valtioneuvoston linnan ja sen viereisen valtioneuvostokorttelin peruskorjauksesta sekä uudisrakennuksen rakentamisesta linnan sisäpihalle.

Edellä mainittujen lisäksi 2,5 milj. euroa ehdotetaan käytettäväksi valtioneuvoston yhteisten ICT-menojen, kuten palvelinkapasiteetin päivitysten kattamiseen sekä 0,2 milj. euroa Säätytalon peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Kyberturvallisuusdirektiivin toimeenpanoon ja muihin välttämättömiin tietoturvapalveluihin ehdotetaan 0,5 milj. euroa, pilvipalveluiden käyttöönottoon liittyvään hankekokonaisuuteen 1,7 milj. euroa ja valtioneuvoston perustietotekniikan yhtenäistämiseen 3,4 milj. euroa. Valtioneuvoston yhteisiin hankkeisiin ehdotetaan 11 milj. euron määrärahaa hallitusohjelman mukaisesti.

EU-rekrytointien edistämiseen ja EU-avustajaohjelman rahoitukseen valtioneuvoston kanslia ehdottaa 3,7 milj. euron lisäystä 4,7 milj. euroon, saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen 1,4 milj. euroa sekä Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle 2 milj. euron määrärahatasoa. Osaamiskeskuksen rahoituksessa on 0,2 milj. euroa lisäystä edellisvuoteen nähden osallistujavaltioiden määrän kasvun johdosta.

Ministerien, valtiosihteereiden ja erityisavustajien palkkausmenoja koskevan momentin määrärahatasoksi ehdotetaan 15,2 milj. euroa. Määräraha sisältää jatkossa myös ministerien esikuntien sihteerien palkkausmenot. Hallitusohjelman mukaisesti esikuntien sihteerit ehdotetaan keskitettäväksi muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan. 

Hallitusohjelman kirjausten mukaisesti valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta ehdotetaan lakkautettavaksi. Lakkauttamisesta koituva säästö on 7,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi puoluetukea ehdotetaan alennettavaksi 1,1 milj. euroa, jolloin uusi määrärahataso on 34,6 milj. euroa.

Hallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota syyskuun budjettiriihessä, jossa hallitus hyväksyy talousarvioesityksen sisällön. Varsinainen talousarvioesitys annetaan eduskunnan käsiteltäväksi myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja neuvotteleva virkamies Meri-Tuulia Pitkänen p. 0295 160 862, valtioneuvoston kanslia