Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistuntojen 29.9.2023 päätösaineistot julkaistu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2023 11.53
Tiedote 417/2023

Valtioneuvoston yleisistuntojen 29.9.2023 päätösaineistot:

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 9/2023 vp; EV 7/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/istunto?sessionId=0b00908f8084c007

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/istunto?sessionId=0b00908f8084af7c