Hyppää sisältöön

Valtionhallinnon valmiusharjoitus päätökseen intensiivivaiheen myötä

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 13.5.2024 15.03
Tiedote

Valtionhallinnon valmiusharjoitus VALHA 2023-2024 saa päätöksen toukokuussa järjestettävän intensiivijakson myötä. Ministeriöille ja tasavallan presidentin kanslialle järjestettävän yhteisen harjoituksen tavoitteena on kehittää kriisijohtamista yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja vaarantavassa vakavassa häiriötilanteessa.

Toukokuun harjoitus tukee erityisesti valtiojohdon ja keskeisten avustajien perehtymistä häiriötilanteiden hallintaan ja kehittää päätöksenteon valmistelua ja tilanteen hallintaan tarvittavien toimivaltuuksien arviointia vakavassa häiriötilanteissa.

"Toimintaympäristö on muuttunut, ja erilaiset häiriötilanteet saattavat vakavoitua nopeasti ja vaatia tilanteen ja sen vaikutusten arviointia ajankohdasta riippumatta. Säännöllisellä harjoittelulla kehitetään valtioneuvoston yhteistä varautumista, valmiutta, yhteistä valmistelua ja henkilöstön osaamista. Tavoitteena on jatkaa harjoitustoiminnan kehittämistä yhdessä ministeriöiden kanssa", sanoo valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.

Valtionhallinnon valmiusharjoitus toteutetaan yleensä kerran hallituskaudessa. Harjoituksen valmistelua ohjasivat valtioneuvoston kanslian johto, ministeriöiden kansliapäälliköt ja Turvallisuuskomitea. Sen valmistelua tukivat tasavallan presidentin kanslia, eduskunta sekä Oikeuskanslerinvirasto.

Syksyllä 2023 toteutettiin harjoituksen ensimmäinen vaihe, jossa ministeriöt harjoittelivat hallinnonaloilleen merkittäviä häiriötilanteita, kuten yhteiskunnalle vakavaa vesihuollon häiriötä ja terrorismin uhkaa.

Harjoituskokonaisuuden havaintoja tarkastellaan ministeriöiden kansliapäällikkökokouksissa ja Turvallisuuskomiteassa.

Lisätietoja: valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, p. 0295 160 100

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia