Hyppää sisältöön

Viisuminhaku perhesiteen tai vakiintuneen parisuhteen perusteella COVID-19-pandemian aikana

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2020 14.01 | Julkaistu suomeksi 28.12.2020 klo 9.50
Uutinen

Määriteltyjen erityisryhmien viisumihakemuksia otetaan pandemian aikana rajoitetusti vastaan kaikissa Suomen maahantuloasioita hoitavissa edustustoissa. Näihin erityisryhmiin kuuluvat mm. perhesiteen tai vakiintuneen parisuhteen perusteella viisumia hakevat. Myös Schengen-viisumin myöntämisen edellytysten on täytyttävä.

Mikäli perheenjäsenesi tai kumppanisi haluaa hakea viisumia perhesiteen tai vakiintuneen parisuhteen perusteella ja hän oleskelee laillisesti maassa, jossa Suomella ei ole maahantulolupa-asioita käsittelevää edustustoa:

 1. Maissa, joissa Suomea edustaa viisumiasioissa toinen Schengen-maa viisumiedustamissopimuksen perusteella, Suomi voi yksittäistapauksessa pyytää nootilla, että Suomea edustava maa ottaisi erityisryhmään kuuluvan henkilön viisumihakemuksen käsiteltäväkseen. Edustavalla maalla ei ole velvollisuutta ottaa hakemusta vastaan, sillä viisumiedustamissopimukset ovat keskeytettynä pandemian johdosta.

  Viisumiasioissa Suomea edustava maa tekee itsenäisesti kaikki päätökset viisumihakemuksen vastaanottamisesta viisumipäätökseen. Se noudattaa harkinnassaan viisumisäännöstöä sekä omia kansallisia vaatimuksiaan ja ohjeitaan, joihin Suomi ei voi vaikuttaa. Myös monien muiden maiden asiakaspalvelu on ruuhkautunut, joten prosessi voi olla pitkä eikä sen kestoa voi ennakoida.

  Viranomaiselle lähetettävään noottiin tarvittavat tiedot:
  - Ministeriön on ilmoitettava toisen maan viranomaiselle viisumin hakijan nimi.
  - Tietojen luovuttamiseksi toisen maan viranomaiselle tarvitaan hakijan tai laillisen huoltajan kirjallisen suostumus, esimerkiksi älypuhelimella otettu kuva allekirjoitetusta suostumuksesta.

  Yllä olevassa tapauksessa ota yhteyttä ulkoministeriöön sähköpostitse ([email protected]) tai puhelimitse (valtioneuvoston vaihteen kautta p.+358 295 16001, arkisin klo 8:00–16:15).
   
 2. Maissa, joissa Suomella ei ole viisumiedustamissopimusta toisen Schengen-maan kanssa, viisumihakemuksen voi jättää siihen Suomen edustustoon, jonka toimipiiriin hakija asuinpaikkansa perusteella kuuluu.

  Suomi ajaa viisumiedustamissopimusten uudelleen käynnistämistä erityisryhmien osalta

  Viisumiedustamissopimukset ovat olleet keskeytettyinä 19.3. alkaen pandemian johdosta. Pandemian pitkittyessä Suomi on ollut ainoana Schengen -maana aloitteellinen viisumiedustamissopimusten uudelleen käynnistämiseksi näitä erityisryhmiä koskien, mutta toistaiseksi yhteistä eurooppalaista ratkaisua ei ole löydetty. Suomi jatkaa asian eteenpäin viemistä.

  Suomi on lähestynyt kaikkia Suomea edustavia maita erikseen ja pyytänyt näitä maita aloittamaan viisumihakemusten vastaanoton erityisryhmien osalta, mukaan lukien vakiintuneessa parisuhteessa olevien hakemukset. Kaikki maat eivät ole vielä vastanneet pyyntöön, mutta jo nyt on selvää, etteivät kaikki Suomea edustavat maat pysty käynnistämään viisumiedustamissopimuksia. Tämän vuoksi Suomi ottaa käyttöön järjestelyn, jossa Suomi pyytää yksittäistapauksissa nootilla Suomea edustavalta maalta viisumihakemuksen vastaanottamisen mahdollisuutta. Tämä menettely ottaa huomioon myös perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen