Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Vuodenvaihde tuo muutoksia kiinteistökauppoihin ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.08
Tiedote

Vuoden 2020 alusta tulee voimaan uusi laki, joka edellyttää EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisilta ostajilta lupaa kiinteistökauppoihin Suomessa.

Uudistuksen myötä puolustusministeriöstä tulee lupaviranomainen, joka käsittelee lupahakemukset ja tekee päätökset lupien osalta koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Käytännössä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten ostajien on haettava lupaa joko ennen kiinteistökaupan tekoa tai kahden kuukauden kuluessa sen jälkeen.

Lupaprosessilla ei pyritä hidastamaan tai hankaloittamaan ulkomaista kiinteistökauppaa Suomessa, mutta se antaa valtiolle tarvittaessa mahdollisuuden puuttua sellaiseen kiinteistöhankintaan, jonka voidaan katsoa vaarantavan kansallista turvallisuutta.

Samaan aikaan tulee voimaan uusi laki valtion etuosto-oikeudesta. Valtiolla on lain mukaan etuosto-oikeus strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Käytännössä laki vaikuttaa erittäin pieneen osaan Suomessa tapahtuvista kiinteistökaupoista.

Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen muutoksia

Vuoden 2020 alussa vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antaminen siirtyy Puolustusvoimien tehtäväksi. Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään organisaationa, joka antaa poikkeusolojen osaamista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Sen tehtävänä on myös varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksesta kehitetään nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta. Vapaaehtoisille reserviläisille tarjotaan jatkossa aiempaa parempi mahdollisuus opetella yksittäisen sotilaan perustaitoja ja hankkia uutta osaamista, joka voi johtaa poikkeusolojen eri tehtäviin Puolustusvoimien joukoissa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uudeksi tehtäväksi säädetään asepalvelusta suorittamattomille yli 16 vuotta täyttäneille suunnatun varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen. Täysi-ikäisille naisille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta, kehitetään mahdollisuutta tutustua varusmiespalveluksessa annettavaan koulutukseen.

Lisätietoja kiinteistökaupoista antaa puolustusministeriössä Anu Sallinen p. 0295 140 335
Nettisivut: https://www.defmin.fi/ajankohtaista/eu-_ja_eta-alueiden_ulkopuolisten_ostajien_lupa_kiinteistokauppoihin

Vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen p. 0295 140 602.

 
Sivun alkuun