Hyppää sisältöön

Yhteismajoituskokeilu varusmiespalveluksessa jatkuu

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2022 14.58
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 29.12.2022 asetuksen yhteismajoituskokeilun jatkamisesta varusmiespalveluksessa vuoden 2023 loppuun saakka.

Vuonna 2020 aloitettu yhteismajoituskokeilu on vastannut pääosin sille asetettuja tavoitteita ja kokemukset ovat olleet enemmän myönteisiä kuin kielteisiä. Kokeilun merkittävimpinä hyötyinä on havaittu ryhmäkiinteyden kehittyminen, tiedonkulun tehostuminen ja majoitustilojen käytön tehostuminen. Tutkimuskyselyn perusteella yhteismajoituskokeiluun suhtautui melko tai erittäin myönteisesti kaikista naisista 80 % ja kaikista kokeiluun osallistuneista varusmiehistä 71 %.

Yhteismajoitukseen osallistuminen perustuisi edelleen osallistujien vapaaehtoisuuteen, kuten tähänkin saakka.

Ehdotuksen tavoitteena on saada kokeilusta vielä laajempaa lisätietoa sekä vakiinnuttaa sääntely myöhemmin.

Asetus on voimassa määräajan. 1.1.2023-31.12.2023.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa hallitussihteeri Satu Ylikorpi p. 0295 140 075.

Teknisluonteisia muutoksia varusmiesten ennakkoterveystarkastuksista sopimiseen

Valtioneuvosto antoi 29.12.2022 asetuksen asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta.

Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteiset muutokset siten, että aluetoimisto sopisi hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kanssa ennakkoterveystarkastuksen toimittamispaikasta ja ilmoittaisi terveystarkastuksen toimeenpanijalle tarkastukseen tulevat kutsunnanalaiset. Kunnan lisäksi aluetoimisto ilmoittaisi hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille kutsuntapäivät, kutsuntapaikat ja kutsuntatilaisuudessa tarvittavien lääkärien määrät.

Esityksen tavoitteena on huolehtia asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön ajantasaisuudesta ja päivittää lainsäädäntö vastaamaan teknisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa säädettyä uutta järjestäjärakennetta ja järjestämisvastuuta.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa hallitussihteeri Satu Ylikorpi p. 0295 140 075.