Hyppää sisältöön

YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen Suomen toimeenpanosuunnitelma julkistetaan 8. kesäkuuta

Julkaisuajankohta 3.6.2022 12.22

Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään muun muassa, että Suomeen perustettaisiin erillinen Itämeripaneeli, Suomen merien tutkimuksen strategia päivitettäisiin ja että Suomeen perustettaisiin kestävän merellisen tuotannon innovaatioalusta.

YK:n yleiskokous päätti vuonna 2017 YK:n merentutkimuksen vuosikymmenestä 2021 - 2030 tukeakseen merentutkimusta kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

Merentutkimuksen vuosikymmenen toimeenpanosuunnitelma noudattaa maailmanlaajuisen toimeenpanosuunnitelman painopistealueita ja huomioi sekä Itämeren että valtamerien tutkimuksen ja kestävän käytön kehitystarpeet. Suunnitelma edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä meritiedon saattamista entistä laajemmin osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa.

Toimeenpanosuunnitelma valmisteltiin valtioneuvoston kanslian 2.6.2021 asettamassa YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen ohjausryhmässä. Ohjausryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus kestävää kehitystä tukevasta YK:n merentutkimuksen vuosikymmenestä Suomessa ja koordinoida sen toteuttamista.

Merentutkimuksen vuosikymmenen toimeenpano perustuu vuonna 2019 tehtyyn valtioneuvoston periaatepäätökseen meripolitiikan linjauksista. Ehdotus vuosikymmenen toteuttamisesta Suomessa laadittiin linjausten ja Suomen meripolitiikan toimenpideohjelmasta vuonna 2022 tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta.

Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään muun muassa, että Suomeen perustettaisiin erillinen Itämeripaneeli, Suomen merien tutkimuksen strategia päivitettäisiin ja että Suomeen perustettaisiin kestävän merellisen tuotannon innovaatioalusta, jossa alan toimijat, tiede ja hallinto voivat toimia vuorovaikutuksessa. Lisäksi vahvistettaisiin digitaalisen tiedonhallinnan käyttöä ja luotaisiin Itämeren digitaalinen toisinto kehittämällä Itämerta kuvaavien mallijärjestelmien kokonaisuutta. Tärkeänä osana tavoitteita on merilukutaidon toimintasuunnitelma, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä valtameristä ja meristä.

YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen Suomen toimeenpanosuunnitelma julkaistaan 8. kesäkuuta. kello 13:00 alkaen Kansallismuseon auditoriossa. 

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki, p. +358 295 160 330, valtioneuvoston kanslia, asiantuntija Anna Hernberg, p. +358 295 160 120, valtioneuvoston kanslia

meripolitiikka