Kansalaispulssi

Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyaineiston keräämisestä vastaa Tilastokeskus.

Ensimmäinen kysely tehtiin huhtikuussa 2020, ja se toistetaan noin kuukauden välein. Vastaajat vaihtuvat joka kierroksella. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja

Kansalaispulssin tutkimusselosteet, kysymyslomakkeet ja taulukot vastausjakaumista | Tilastokeskus

Kansalaispulssin tunnisteeton riviaineisto tutkimus- ja opiskelukäyttöön | Tietoarkisto