Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU-ministerivaliokunta linjasi kantoja EU-huippukokouksiin

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.6.2018 11.29
Tiedote 329/2018

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan tiistaina 26. kesäkuuta Brysselissä torstaina 28. kesäkuuta järjestettävän Eurooppa-neuvoston sekä perjantaina 29. kesäkuuta järjestettävän Britannian eroa koskevan Eurooppa-neuvoston ja Eurohuippukokouksen asioita. Lisäksi ministerivaliokunta käsitteli muun muassa tulevaa monivuotista rahoituskehystä.

Kesäkuun Eurooppa-neuvostossa esillä on muuttoliike, turvallisuus ja puolustus, innovaatiot, monivuotinen rahoituskehys ja ulkosuhteet.

Muuttoliikkeen hallintaan Suomi kannattaa eurooppalaista koordinoitua ratkaisua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Painopistettä tulisi siirtää toimiin lähtö- ja kauttakulkumaissa muun muassa vastaamalla paremmin perimmäisiin syihin ja kehittämällä uudelleensijoittamista suoraan pakolaisleireiltä. Lisäksi EU-maiden on rajoitettava luvatonta siirtymistä EU-maasta toiseen yhdessä sovituin keinoin. Suomi tukee myös EU:n ulkorajavalvonnan tehostamista ja kannattaa alueellisten maihinnousukeskusten mahdollisuuksien tutkimista. Muuttoliikkeen hallinnan toimien lähtökohtana tulee olla ihmisoikeuksien täysimääräinen turvaaminen ja kunnioittaminen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Turvallisuuden ja puolustuksen osalta Suomi pitää tärkeänä, että Eurooppa-neuvosto antaa eteenpäin katsovaa ohjausta. EU:n ja NATO:n yhteistyön tiivistäminen on Suomelle tärkeää. Hybridiuhkien osalta tehtävän työn on oltava laaja-alaista ja pitkäkestoista.

Eurohuippukokoukseen liittyen Suomi katsoo, että talous- ja rahaliiton kehittämisen tulee nojata markkinakuriin perustuvaan, jäsenmaiden omaa vastuuta korostavaan uudistustyöhön. Suomen strategiset tavoitteet EMU:n kehittämisessä koskevat etenkin pankkiunionin loppuunsaattamista, pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden katkaisemista sekä velkajärjestelymenettelyiden luomista osana Euroopan vakausmekanismin kehittämistä. Suomi tavoittelee eurohuippukokouksessa hyvää kokonaisratkaisua ja selkeitä toimeksiantoja laajennetulle euroryhmälle mahdollisen jatkotyön osalta.

EU-ministerivaliokunta sai kokouksessaan myös tilannekatsauksen komission ehdottamien, seuraavan rahoituskehyksen EMU:a koskevien ohjelmien sisällöstä.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta keskusteli Suomen kannoista koskien muun muassa rakennerahasto-ohjelmia, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa (Horisontti Eurooppa), sekä muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden rahoitusehdotuksia. Ehdotukset liittyvät rahoituskehysneuvotteluihin. Asian käsittely jatkuu valtioneuvostossa.

Ministerivaliokunta käsitteli myös Euroopan komission esitystä valtionvelkakirjavakuudellisten arvopapereiden kehittämiseksi.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia