FI SV

Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssa keskityttävä erityisesti nuoriin

Sisäministeriö 29.4.2016 10.30
Tiedote

Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä voidaan parhaiten torjua ennalta ehkäisevällä työllä. Ennalta ehkäisy on aina tehokkaampaa kuin seurausten korjaaminen. Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 hyväksyttiin tänään sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmässä. Ohjelman kohderyhmänä ovat ryhmät ja yksilöt, jotka ovat vaarassa radikalisoitua.

- Tavoitteena on varmistaa, että joka puolella Suomea on valmiudet ja pysyvät rakenteet ennaltaehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä. Erityisesti halutaan vahvistaa lasten ja nuorten kykyä tunnistaa ja suojautua väkivaltaan yllyttäviltä viesteiltä ja vaikuttamiselta, sanoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen.

Tavoitteena on myös, että Suomesta konfliktialueille matkustavien määrä kääntyy laskuun. Suojelupoliisilla on tiedossa runsaat 70 henkilöä, jotka ovat lähteneet Syyrian - Irakin konfliktialueelle osallistuakseen terroristijärjestöjen toimintaan tai niiden tukemiseen. Kokonaisuudessaan lähteneiden määrä voi olla virallista arviota suurempi. Todellinen lähteneiden määrä on suurempi, mutta siitä ei ole olemassa virallista arviota.

Poliisi ja sosiaalityöntekijät ennalta ehkäisevän työn ytimessä

Ennalta ehkäisevää työtä tekevät poliisin lisäksi opettajat, sosiaalityöntekijät, terveysalan ammattilaiset, nuorisotyöntekijät, järjestöt ja yhteisöt. Perheillä ja nuorilla on keskeinen merkitys väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn merkitys on kasvanut 2000-luvun alusta lähtien. Väkivaltarikosten tai terrorististen rikosten paljastaminen, torjunta ja selvittäminen eivät riitä, vaan tarvitaan myös ennaltaehkäisyä. Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät ilmiöt ja uhat kehittyvät ja muuttuvat muotoaan nopeasti. Uhat ovat globaaleja, ja niiden torjunta vaatii kansallisesti ja paikallisesti tehtävää työtä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Tavoitteena turvallinen ja viihtyisä Suomi myös jatkossa

Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa siihen, että henkilö liittyy väkivaltaisiin ekstremistisiin ryhmiin tai toimintaan. Äärimmillään väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa terroristisiin tekoihin.

Ensimmäinen kansallinen väkivaltaisen ekstremismin toimenpideohjelma valmistui vuonna 2012. Nyt toimenpideohjelmaa on päivitetty ottamalla mukaan toimenpiteitä, jotka vastaavat toimintaympäristön uusiin haasteisiin ja muutoksiin. Ohjelman on valmisteltu laajassa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen edustajien kesken.

Valtakunnallisesti väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyä koordinoi sisäministeriö, ja muut viranomaiset vastaavat toimista ja niiden kehittämisestä omien vastuualueidensa osalta. Toimijoiden yhteinen tavoite on se, että Suomi olisi turvallinen ja viihtyisä maa myös jatkossa.

Yhdistyneet kansakunnat (YK) julkaisi toimenpideohjelman väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi tammikuussa 2016. Euroopan unioni (EU) on päättänyt ohjelmasta, jolla torjutaan radikalisoitumista terrorismiin ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Myös Euroopan neuvosto tekee väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin vastaista työtä. Pohjoismaat allekirjoittivat tammikuussa 2015 yhteistyösopimuksen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi.

Lisätietoja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä:
www.intermin.fi/fi/turvallisuus/rikostorjunta/radikalisoituminen

Video: Miksi väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy on tärkeää?
youtu.be/aT4NmZTr0tU

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, 0295 488 370