Valtion budjetti

Valtion budjetti eli talousarvio on vuosittainen valtion taloutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio sisältää valtion seuraavan vuoden määrärahat ja tulot. Siinä päätetään tarvittaessa myös alijäämän kattamiseen otettavasta velasta.

Ministeriöt antavat vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi, jonka jälkeen käydään talousarvioneuvottelut ministeriöittäin.

Ministeriökohtaisten neuvotteluiden jälkeen hallitus käsittelee ehdotusta yhteisessä budjettiriihessä ja hyväksyy talousarvioesityksen sisällön. Tämän jälkeen talousarvioesitys viimeistellään ja esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Talousarvion hyväksyy eduskunta. Talousarviota täydennetään tarvittaessa lisätalousarvioesityksillä.

Budjetti vuodelle 2023

Vuoden 2023 valtion budjettia valmisteltiin valtiovarainministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa 3.-4.82022. Valtiovarainministeriö toimitti budjettiehdotuksensa ministeriöille perjantaina 5. elokuuta ja julkaisi sen osoitteessa budjetti.vm.fi

Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön kahdenväliset neuvottelut käytiin 17.-19.8. ja hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi pidettiin 31.8.-1.9.

Budjettiesitys käsiteltiin ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa maanantaina 19. syyskuuta.

Budjettiriihi 31.8.-1.9.2022

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 turvaa ihmisten ostovoimaa, kompensoi sähkön hinnan nousua ja vahvistaa kestävän kasvun edellytyksiä

1.9.2022 13.21
LVM MMM OKM OM PLM SM STM TEM UM VM VNK YM
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 rakentaa tulevaisuuden kestävää kasvua, turvaa ostovoimaa ja tukee ihmisiä sähkön voimakkaan hinnan nousun vuoksi. Talousarvioesitys vastaa Venäjän hyökkäyssodasta ja inflaatiosta johtuviin vaikutuksiin, vahvistaa turvallisuutta, huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta sekä jatkaa panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja vihreään siirtymään.

Kuvia budjettiriihestä

Kuvia budjettiriihestä

Hallituksen talousarvioneuvottelut pidettiin 31.8. ja 1.9. Säätytalossa.

Budjettiriihi 2022 | valtioneuvoston Flickr