Valtion budjetti

Valtion budjetti eli talousarvio on vuosittainen valtion taloutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio sisältää valtion seuraavan vuoden määrärahat ja tulot. Siinä päätetään tarvittaessa myös alijäämän kattamiseen otettavasta velasta.

Ministeriöt antavat vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi, jonka jälkeen käydään talousarvioneuvottelut ministeriöittäin.

Ministeriökohtaisten neuvotteluiden jälkeen hallitus käsittelee ehdotusta yhteisessä budjettiriihessä ja hyväksyy talousarvioesityksen sisällön. Tämän jälkeen talousarvioesitys viimeistellään ja esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Talousarvion hyväksyy eduskunta. Talousarviota täydennetään tarvittaessa lisätalousarvioesityksillä.


Budjetti vuodelle 2023 

Vuoden 2023 valtion budjettia valmisteltiin valtiovarainministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa 3. ja 4. elokuuta 2022. Valtiovarainministeriö toimitti budjettiehdotuksensa ministeriöille perjantaina 5. elokuuta ja julkaisi sen osoitteessa budjetti.vm.fi

Alustavan aikataulun mukaan ministeriöiden ja valtiovarainministeriön kahdenväliset neuvottelut käydään 17.-19.8. ja hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi pidetään 31.8. ja 1.9.

Budjettiesitys on tarkoitus käsitellä ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa maanantaina 19. syyskuuta.