Valtion budjetti

Valtion budjetti eli talousarvio on vuosittainen valtion taloutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio sisältää valtion seuraavan vuoden määrärahat ja tulot. Siinä päätetään tarvittaessa myös alijäämän kattamiseen otettavasta velasta.

Ministeriöt antavat vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi, jonka jälkeen käydään talousarvioneuvottelut ministeriöittäin.

Ministeriökohtaisten neuvotteluiden jälkeen hallitus käsittelee ehdotusta yhteisessä budjettiriihessä ja hyväksyy talousarvioesityksen sisällön. Tämän jälkeen talousarvioesitys viimeistellään ja esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Talousarvion hyväksyy eduskunta. Talousarviota täydennetään tarvittaessa lisätalousarvioesityksillä.

Budjetti vuodelle 2024

Vuoden 2024 valtion budjettia valmisteltiin valtiovarainministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa 24. ja 25. elokuuta. Valtiovarainministeriö toimitti budjettiehdotuksensa ministeriöille 28. elokuuta. 

Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön kahdenväliset neuvottelut käytiin 5. ja 6. syyskuuta. Hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi pidettiin 19. syyskuuta.

Budjettiesitys käsitellään ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa maanantaina 9. lokakuuta.

Näin valtion budjetti valmistuu

 

Kuvia budjettiriihestä

Kuvia budjettiriihestä

Hallituksen talousarvioneuvottelut järjestettiin valtioneuvoston kokouskeskuksessa Mariankadulla.

Budjettiriihi 2023 | valtioneuvoston Flickr