Valtion budjetti vuodelle 2024

Hallitus antoi 9. lokakuuta eduskunnalle vuoden 2024 talousarvioesityksen ja siihen liittyvät lakiesitykset sekä tarkistetun julkisen talouden suunnitelman vuosille 2024–2027.

Talousarvioesityksessä valtion määrärahoiksi ehdotetaan 87,9 miljardia euroa. Tuloiksi arvioidaan 76,3 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 11,5 miljardia euroa alijäämäinen.

Mikä on valtion budjetti?

Valtion budjetti eli talousarvio on vuosittainen valtion taloutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma. Talousarvio sisältää valtion seuraavan vuoden määrärahat ja tulot. Siinä päätetään tarvittaessa myös alijäämän kattamiseen otettavasta velasta.

Budjetin valmistelu

Ministeriöt antavat vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi, jonka jälkeen käydään talousarvioneuvottelut ministeriöittäin.

Ministeriökohtaisten neuvotteluiden jälkeen hallitus käsittelee ehdotusta yhteisessä budjettiriihessä ja hyväksyy talousarvioesityksen sisällön. Tämän jälkeen talousarvioesitys viimeistellään ja esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Talousarvion hyväksyy eduskunta. Talousarviota täydennetään tarvittaessa lisätalousarvioesityksillä.

Näin valtion budjetti valmistuu