Hyppää sisältöön

11 Suomi liikkeelle -ohjelma

Liikunta on osa terveellistä elämäntapaa, ja hallituksen tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan poikkihallinnollinen Suomi liikkeelle -ohjelma, jota toteutetaan laajassa yhteistyössä mm. yritysten, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Ohjelmassa etsitään ratkaisuja arjessa tapahtuvan liikkumisen lisäämiseksi ja hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Liikunta vahvistaa ihmisten hyvinvointia, ylläpitää työkykyä ja vahvistaa kriisinkestävyyttä. Sillä on merkitystä mielenterveyden hoidossa. Hyvä toimintakyky on edellytys vanhusten hyvälle voinnille ja kotona asumiselle.

Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet