Hyppää sisältöön

9 Euroopan unioni: kohti strategista kilpailukykyä

Suomen tavoitteena on globaalisti vahva ja toimintakykyinen Euroopan unioni, joka edistää jäsenvaltioidensa ja kansalaistensa turvallisuutta, hyvinvointia ja taloudellisia etuja. Suomi on aiempaa aktiivisempi ja ratkaisuhakuinen EU-jäsenmaa. Hallitus sitoutuu Suomen EU-vaikuttamisen ja ennakkovaikuttamisen tehostamiseen sekä kannanmuodostuksen nopeuttamiseen. Kerran vaalikaudessa annettavasta EU-selonteosta siirrytään jatkuvaan strategisten prioriteettien määrittämiseen, vaikuttamiseen ja seurantaan.

Suomi tekee yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa tavoitteidensa eteenpäin viemiseksi. Hallitus ajaa EU:n strategista kilpailukykyä. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomi edistää vapaaseen liikkuvuuteen perustuvia sisämarkkinoita ja jäsenvaltioiden välistä luottamusta, haitallisten riippuvuuksien vähentämistä, toimitusketjujen hajauttamista ja markkinaehtoisten ratkaisujen lisäämistä.

Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet