Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston johtaminen ja viestintä

Hallitusohjelman toimeenpanon edistämiseksi valtioneuvostolle asetetaan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioivat mittarit. Hallituksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokasta resurssien johtamista yli hallintorajojen sekä johtamisen kehittämistä ja prosessien tehostamista. Hallituskaudella valtioneuvoston johtamista vahvistetaan erityisesti poikkihallinnollisten tavoitteiden toimeenpanon edistämiseksi. 

Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet